Multiscan podpoří Český den proti rakovině

10. 5. 2019

Od roku 1997 pořádá Liga proti rakovině veřejnou sbírka na podporu boje s touto zákeřnou nemocí. Vybrané peníze budou využity na prevenci a výzkum. Do letošního Českého dne proti rakovině se zapojí i společnost Multiscan, která zakoupila kytičky měsíčku lékařského pro své zaměstnance a pacienty a bude je jim 15. května rozdávat.

Český den proti rakovině má dlouholetou tradici a patří k nejznámějším charitativním sbírkám u nás, o čemž svědčí stále narůstající vybraná částka z prodeje oranžových kytiček. Letošní ročník se rozhodlo finančně podpořit i Onkologické a radiologické centrum, jež se zcela ztotožňuje s posláním sbírky a je si vědomo důležitosti finanční i morální podpory pacientů, kteří bojují s tak závažným onemocnění.

„Když jsme se zamýšleli nad tím, jak kromě našich lékařských možností vyjádřit pacientům svoji účast, napadlo nás zapojit se do celorepublikové sbírky Ligy proti rakovině. Jde o velmi záslužný projekt, který má smysl a výsledky a který šíří mezi veřejností tolik důležitou osvětu,“ uvádí ředitel společnosti Multiscan Ing. Pavel Pivrnec.   

Pro letošní rok je Český den proti rakovině stanoven na 15. května a je věnován nádorovým onemocněním plic. V tento den budou chodit dobrovolníci po celé České republice a vybírat symbolických 20 Kč za zakoupení kytičky. Kvítek měsíčku lékařského budou nosit i zaměstnanci Multiscanu, kteří je také zdarma budou rozdávat svým pacientům.

Sbírku lze finančně podpořit nejen fyzickým zakoupením kytičky, ale také elektronickým zakoupením e-kytičky formou dárcovské sms.

Galerie