Multiscan partnerem mezinárodní konference „Kvalita a její perspektivy“

24. 4. 2018

Ve středu 18. dubna se na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice uskutečnila již V. mezinárodní konference pod názvem „Kvalita a její perspektivy“, v letošním roce s podtitulem „Multidisciplinarita v péči o pacienta‟. Multiscan byl letos poprvé partnerem této konference.

Slavnostní zahájení V. mezinárodní konference nelékařských zdravotnických oborů „Kvalita a její perspektivy“ se uskutečnilo ve středu 18. dubna v posluchárně Fakulty zdravotnických studií, v areálu fakulty Průmyslová ulice 395 v Pardubicích.

Multiscan, který byl letos poprvé partnerem této významné konference, zastupoval lékař a tiskový mluvčí MUDr. Vít Ulrych, který účastníky konference pozdravil v českém i anglickém jazyce a představil jim zdravotnická zařízení Akeso holdingu - Onkologické a radiologické centrum Multiscan v Pardubicích, multioborovou nemocnici v Hořovicích a specializovanou rehabilitační nemocnici v Berouně. Ve svém úvodním slově poděkoval děkanovi Fakulty zdravotnických studií za dlouhodobou spolupráci při výuce radiologických asistentů a všeobecnýcb zdravotních sester, zdůraznil, že naše zdravotnická zařízení mají velký zájem o absolventy nejen Univerzity Pardubice, ale i dalších v České republice.

Na konferenci vystoupila řada předních českých i zahraničních odborníků, do programu bylo zařazeno 39 příspěvků. Zahraniční hosté přijeli z Finska, Islandu, Slovenska a Turecka.

Součástí konference byla také posterová sekce s dalšími 18 příspěvky. Konference byla určena akademickým pracovníkům, odborníkům z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a studentům nelékařských zdravotnických oborů. 

Ve čtvrtek 19. dubna navázala na mezinárodní konferenci XIII. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. Na celostátní studentské konferenci se představilo dvacet jedna studentů bakalářských a magisterských studijních oborů z šesti vysokých škol z České a Slovenské republiky. 

 

Galerie

V. mezinárodní konference pod názvem „Kvalita a její perspektivy“, v letošním roce s podtitulem „Multidisciplinarita v péči o pacienta‟
Lékař a tiskový mluvčí Multscanu MUDr. Vít Ulrych pozdravil účastníky konference při slavnostním zahájení
prof. MUDr. Josef Fusek, Dr.Sc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, záštitu převzal i v auditoru sedící radní Pardubického kraje pro zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr
Účastníci konference měli k dispozici propagační materiály našich zdravotnických zařízení v Pardubicích, Hořovicích a Berouně