Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek

12. 5. 2020

Práce zdravotních sestřiček je někdy velmi obtížná. Každý den skloubit dohromady profesionalitu, nasazení a pochopení pro pacienty je častokrát úkol nad lidské možnosti. Přesto to dělají, a rády...

Již od roku 1965 se 12. května slaví po celém světě Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Toto datum odkazuje na narození Florence Nightingalové, která byla zakladatelkou a průkopnicí povolání zdravotní sestry. V jejích stopách pokračují další generace zdravotních sester a ošetřovatelek, jež obětavě pečují o své pacienty.

Letošní rok je oproti letům minulým výjimečný v tom, že se celý svět musel potýkat a potýká s pandemií koronaviru a zdravotníci byli vystaveni velkém tlaku a nebezpečí. Proto nejen našim sestřičkám, ale celému zdravotnickému personálu patří velké DÍKY. 

 

Galerie

Mezinárodní den sester na oddělení klinické onkologie
Slavili jsme i se sestřičkami z ambulance radiační onkologie.
Obdarovali jsme sestřičky a radiologické asistentky na lineárních urychlovačích.