Kurz první pomoci aneb Opakování je matka moudrosti

4. 12. 2018

První pondělí v prosinci absolvovala část nelékařského personálu kurz první pomoci. Díky obsáhlé koncepci školení pana Milana Chvojky ze záchranné služby Chrudim si mohli zaměstnanci Radiologického a onkologického centra Multiscan Pardubice zopakovat nejen základní fakta o poskytnutí první pomoci, ale zároveň se i dozvědět spoustu nových užitečných informací.

Ačkoliv je Multiscan zdravotnickým zařízením a valná většina zaměstnanců by dokázala poskytnout první pomoc bez problémů, nelze v oblasti záchrany života ignorovat jak vývoj nových trendů a metod, tak neustálé opakování a připomínání si základních informací, jejichž dokonalá znalost může zachránit lidský život.

Předmětem kurzu bylo nastínění nejčastějších krizových situací, které vyžadují bezodkladné zahájení první pomoci, postupy řešení a chyby v jejím poskytování, jež byly ukázány přímo na konkrétních případech nahraných záchrannou službou. Účastníci kurzu tak mohli vidět, jak správně zaškrtit postižené místo a zastavit tak masivní krvácení, nebo v případě bezvědomí si na umělé figuríně vyzkoušet, jak postupovat při záchraně života, či jak fungují automatické externí defibrilátory. Mezi další neméně důležitá témata patřily postup při dopravní nehodě, vdechnutí cizího tělesa nebo popáleniny a intoxikace.

Kurz první pomoci v Multiscanu absolvuje dohromady asi 100 zaměstnanců. První školení již proběhlo, další je naplánováno na 12. 12. 2018. Kromě nelékařského zdravotnického personálu se ho zúčastní i administrativní pracovníci.

„Jsme si vědomi toho, že dokonalé zvládnutí základních principů první pomoci je velmi důležité. Vzhledem k tomu, že nikdy nemůžeme předpokládat, do jaké situace se dostaneme, je nutné, aby si je neustále každý z nás osvojoval, a když je třeba, nezdráhal se poskytnout pomoc,“ uvádí ing. Pavel Pivrnec, ředitel společnosti Multiscan s. r. o.