Krátké čekací doby na magnetickou rezonanci

14. 2. 2020

Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice poskytuje vyšetření magnetickou rezonancí, na nějž se mohou pacienti díky prodloužené provozní době do večerních hodin a směnám o svátcích i o víkendech dostat v termínu pohybujícím se kolem 14 dnů od objednání.

Na Polikliniku Vektor v Pardubicích, kde se vyšetření provádí, se mohou pacienti objednat osobně nebo telefonicky na čísle 464 007 611 nebo na 721 198 865. Kompetentní pracovníci je ochotně seznámí se všemi náležitostmi, které by měli před samotným zákrokem vědět. Více informací pacienti najdou i na našich webových stránkách zde.

Vyšetření se provádí na základě lékařského doporučení, které pro pacienta vystaví odborný lékař. Na žádost je možné za přímou úhradu zákrok provést i bez doporučení. Pro vyšetření magnetickou rezonancí se využívají nejmodernější přístroje Siemens Magnetom Avanto 1,5 T a na Siemens Magnetom SKYRA 3T.

Galerie