Konference NZLP Bezpečná manipulace s cytostatiky

8. 2. 2017

Dne 2.2. 2017 proběhl v pořadí druhý ročník konference Bezpečná manipulace s cytostatiky v seminární místnosti Pardubické nemocnice. Konference byla pořádána ve spolupráci Multiscan Pharma a Multiscan s.r.o. , který je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje.

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání všeobecných sester a farmaceutických asistentů a ohodnocena příslušnými kredity. Během konference zaznělo mnoho zajímavých přednášek na téma podávání cytostatik a nových trendů v jejich aplikaci. Odborným garantem akce pořádané vrchní sestrou Onkologického centra Multiscan Mgr. Evou Koblížkovou, Ph.D., MBA a PharmDr. Janem Cihlem, Ph.D., byla RNDr. Hana Walterová, vedoucí Multiscan Pharma. V úvodu konference zaznělo přání, aby se tato akce stala tradicí a v příštím roce slavila své třetí výročí. Doufejme tedy, že se toto přání splní a za rok budou mít nelékařští zdravotničtí pracovníci opět možnost sejít se na této odborně přínosné konferenci.

Galerie