KOC Pardubického kraje patří mezi nejkvalitnější centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé v Česku.

18. 8. 2017

Mezi centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé se jako samostatné pracoviště oficiálně zařadilo v březnu 2015. Přestože je nejmladším přírůstkem v síti špičkových onkologických center, díky organizaci provozu je považováno za vzorové. A podle údajů zdravotních pojišťoven se řadí také mezi nejvytíženější. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, které tvoří Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice a Nemocnice Pardubického kraje, patří podle této statistiky mezi pracoviště s nejvyšším počtem léčených a sledovaných pacientů.

„Jsme rádi, že spolupráce s Nemocnice Pardubického kraje a.s. a Pardubickým krajem je na vysoké úrovni, což je ku prospěchu pacientů se zhoubnými nádory nejen v Pardubickém kraji. Jsme nadále připraveni investovat do zlepšení péče o naše pacienty, důkazem je brzké zahájení výstavby komplexu ambulancí se stacionářem pro podávání chemoterapie a obnova přístrojovového vybavení pro radioterapii kožních nádorů a nenádorovou radioterapii,“ uvedl nový ředitel Multiscanu Ing. Pavel Pivrnec.

„O získání statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé jsme usilovali řadu let. V roce 2015 se nám to podařilo a nyní se ukazuje důležitost tohoto úspěchu. Zveřejněné statistiky považuji za potvrzení nejen kvality poskytované péče, ale i vynikající kooperace obou spolupracujících subjektů. Zároveň se také potvrzuje význam našich velkých investic do modernizace přístrojového vybavení určeného právě pro diagnostiku a léčbu onkologicky nemocných v posledních letech,“ pronesl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Tomáš Gottvald.

„Naším hlavním cílem je zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro občany kraje. Jsem proto rád, že i podle objektivních měřítek je právě naše Komplexní onkologické centrum považováno za jedno z nejžádanějších. Investice do zdravotnictví považuji za opravdu důležité. I proto v příštích letech největší částka krajských investic poputuje právě do nemocnic, a to například do výstavby nových urgentních příjmů a dalších moderních pavilonů,“ přiblížil další plány Pardubického kraje radní pro zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr. 

Zdravotní pojišťovny vůbec poprvé připravily statistický přehled počtu unikátních rodných čísel ošetřených pacientů v odbornostech klinická nebo radiační onkologie podle jednotlivých pracovišť u šesti nejčetnějších onkologických diagnóz (kolorektální karcinomy, zhoubné nádory slinivky břišní, plic, prsu, prostaty a ledvin). Jednalo se o přehled za rok 2015 a Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje se ve všech sledovaných kategoriích umístilo na předních místech. Celkově tímto centrem ve sledovaném roce prošlo více než 8100 pacientů.

„Čísla nám ukazují, že jsme velmi vytížené pracoviště a že se řadíme mezi ty kvalitní,“ řekl vedoucí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. „Potvrzuje se rovněž oprávněnost toho, že jsme se stali samostatným centrem a že již nejsme jen spolupracujícími subjekty s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, jako tomu bylo před rokem 2015,“ připomněla jeho zástupkyně MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Onkologické pracoviště Multiscan Pardubice převzalo od začátku roku 2003, v souvislosti se zakoupením a provozováním lineárního urychlovače, ambulantní péči o nemocné Pardubického kraje v oboru radioterapie. Od roku 2009 v rámci restrukturalizace komplexních onkologických center Ministerstvem zdravotnictví se Radiologické centrum Multiscan stalo spolupracujícím zdravotnickým zařízením Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dne 20. března 2015 bylo Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR opět vyhlášeno samostatné Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje vytvářející jeden funkční celek spojující pracoviště Onkologického centra Multiscan s Nemocnicí Pardubického kraje.

Nyní centrum poskytuje komplexní onkologickou péči nejen pro obyvatele Pardubického kraje, ale směřují do něho rovněž nemocní z Kolínska, Kutnohorska nebo Čáslavska. Jedná se tak o oblast se zhruba 700 tisíci lidmi.

„Pro pacienty nemocné z východní části Středočeského kraje jsme atraktivní díky dopravnímu spojení. Navíc máme poměrně příznivé čekací doby na ozáření,“ uvedl docent Vaňásek a dodal: „Pardubický kraj máme podchycený velice dobře. Systém organizace provozu máme velmi efektivní.“

Pardubická nemocnice se stará o lůžkovou onkologickou péči v rámci oddělení klinické a radiační onkologie a zároveň o komplexní onkochirurgickou péči, na níž se podílejí multioborové týmy složené z lékařů a zdravotníků nemocnice i Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice. Multiscan zajišťuje radioterapii a ambulantní část klinické onkologie. V Pardubicích má osm ambulancí, které poskytují aplikaci cytostatické, hormonální a biologické léčby, konziliární služby a dispenzarizaci pacientů. V Pardubickém kraji provádí tyto činnosti prostřednictvím detašovaných ambulancí klinické onkologie v Chrudimské, Orlickoústecké a Svitavské nemocnici.

„Všechny ambulance jsou propojeny jednotným informačním systémem s možností on-line objednání a vzájemného sdílení dokumentů, využívají jednotné léčebné postupy. Onkologové v regionu vytvořili jeden tým. Spolupracujeme i s dalšími ambulantními specialisty, praktickými lékaři nebo agenturami domácí péče a hospicem,“ řekl docent Vaňásek. „Cílem bylo poskytovat základní léčebné metody co nejblíže místu bydliště pacienta. Naši lékaři tak jezdí za nemocnými do detašovaných ambulancí v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Vyšetří je, doporučí léčbu, aplikují chemoterapii. Pokud je nutná biologická léčba nebo ozáření, jedou pacienti do centra v Pardubicích. Takový projekt nefunguje nikde v republice,“ dodala Kolářová.

V Pardubickém kraji se tak podařilo vytvořit strukturu poskytování onkologické péče, aby byla co nejkomfortnější pro pacienty. Zejména z hlediska dojíždění, což vzhledem k jejich zdravotnímu stavu bývá často velice náročné.

„Počty pacientů, které jsme dostali od zdravotních pojišťoven, ukazují, že systém funguje,“ uvedl docent Vaňásek. „Je to velmi propracovaný systém. Je tak zajištěna dostupnost specializované a inovativní léčby všem onkologicky nemocným Pardubického kraje, ale i přilehlých oblastí,“ dodal generální ředitel Gottvald.