Ing. Pavel Pivrnec: Disponujeme špičkovými odborníky

8. 2. 2018

V následujícím rozhovoru hodnotí ředitel Multiscanu Ing. Pavel Pivrnec své dosavadní působení v čele naší firmy a hovoří o projektech, které jsou připraveny na letošní rok.

Pane řediteli, stojíte v čele Multiscanu již půl roku. Jak byste stručně zhodnotil výsledky Onkologického centra Multiscan za minulý rok?

Na to, abych mohl odpovídajícím způsobem zhodnotit výsledky za rok 2017, jsem ve firmě přiliš krátkou dobu. Mohu nicméně konstatovat, že firma je stabilizovaná a vykazuje podle předběžných výsledků dobrou ekonomickou kondici. Moc mě těší, že podle v létě 2017 zveřejněných dat zdravotních pojišťoven patří naše Komplexní onkologické centrum mezi pracoviště s nejvyšším počtem léčených a sledovaných pacientů.

Jaké byly nejdůležitější investice do Multiscanu?  

V průběhu roku 2017 nedošlo k  větší investici, ale pracovali jsme na projektové dokumentaci nových investičních záměrů, které budeme realizovat v průběhu let 2018 a 2019.

Jaké jsou současné priority Multiscanu a nejdůležitější projekty na příští rok?

Ve velmi krátké době začnou stavební práce na pravděpodobně nejdůležitějším investičním záměru, a tím je výstavba nového onkologického pavilonu. Dále bude realizována instalace otevřené magnetické rezonance (MR) pro potřeby brachyradioterapie a terapeutického RTG pro léčbu kožních nádorů a nenádorovou radioterapii.

V čem, podle Vás, je Multiscan výjimečný ve srovnání s dalšími krajskými onkologickými centry?

Pokud jsem schopen to v relaci ke svému krátkému působení ve firmě posoudit, je to především  dostupnost onkologické péče v rámci daného regionu, protože Multiscan provozuje detašovaná onkologická pracoviště po celém Pardubickém kraji, a proto i pacienti ze vzdálenějších míst se dostanou ke stejně kvalitní péči jako ti z Pardubic a blízkého okolí.

Je něco, co se Vám nepovedlo, nebo býval byste udělal jinak?

V nastávajícím období bych se rád zaměřil na ještě větší propojenost všech provozů Mustiscanu a rád bych také prohloubil sepětí firmy s centrálním vedením zdravotnického holdingu v Praze a s panem majitelem Ing. Zavalianisem.

Vizitkou každého zdravotnického zařízení je jeho lidský kapitál. Jak je na tom Multiscan?

To je opravdu nejpříjemnější otázka. Multiscan disponuje špičkovými odborníky v oblasti onkologie i radiodiagnostiky. Nějakou dobu se v oblasti zdravotnictví pohybuji a vím, že renomé našich pracovišť je opravdu výborné a to i v oblasti akademického prostředí.