Holding AKESO se zúčastnil konference Zdravotnictví 2023

5. 10. 2022

Ve dnech 22. - 23. 9. 2022 proběhla v Hotelu Grandior Praha odborná konference Zdravotnictví 2023. Zdravotnický holding AKESO byl již druhým rokem partnerem odborné sekce, přičemž jeho zástupce, ředitel rozvoje a inovací František Vlček, přijal pozvání do páteční panelové diskuse na téma Nemocnice – úhrady v roce 2023 & personální stabilizace.

Záštitu nad konferencí Zdravotnictví 2023 převzali předseda vlády Petr Fiala a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který byl i jedním z 39 řečníků. Celkově se akce zúčastnilo na 545 hostů. Hlavními tématy byly priority ČR v rámci předsednictví EU, překážky digitalizace českého zdravotnictví a jejich příležitosti nebo dlouhodobá péče.

Součástí bohatého odborného programu bylo i téma nemocnic, do něhož se jako host zapojil ředitel rozvoje a inovací AKESO holding František Vlček. Během tříhodinové debaty se diskutovalo například o novinkách v úhradové vyhlášce, finančním výhledu na následující rok nebo možnostech zvýšení efektivity v nemocniční péči.

Zdravotnictví 2023 letos opět poskytlo kvalitní platformu pro diskusi nad palčivými tématy současného zdravotního systému. Oceňuji, že diskutovat spolu přišli a dokázali zástupci různých skupin, od ministerstva, přes zdravotní pojišťovny až po poskytovatele zdravotních služeb. Jsem rád, že jsem mohl představit hlediska velkého soukromého poskytovatele v tak zásadních oblastech, jako je nákladová efektivita, personální stabilizace nebo platba za kvalitu. Nezbývá než doufat, že alespoň něco z vysloveného nakonec najde cestu do praxe a posune naše zdravotnictví dopředu,“ uvedl František Vlček.

Galerie