Dny zdraví tentokrát i s účastí společnosti Multiscan

22. 11. 2019

Tradiční odborné a prodejní výstavy Dny zdraví, která se každoročně koná v Domě techniky v Pardubicích, se tentokrát zúčastnila i naše společnost. Se svou přednáškou Radiologie – to není jen rentgenování vystoupil emeritní primář oddělení radiodiagnostiky MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA.

Devátý ročník dvoudenní výstavy zaměřující se na zdravotnictví a zdravý životní styl se koná vždy v listopadu v prostorách prvního patra Domu techniky a pravidelně se ho účastní vystavovatelé jak z blízkého, tak širokého okolí. Akce vzniká pod záštitou Pardubického kraje a je pro návštěvníky zcela zdarma.

Prodejní část je doprovázena bohatým programem v podobě přednášek lékařů, terapeutů, školitelů či jiných zástupců odborných společností. V letošním roce byl čestným hostem výstavy MUDr. Radim Uzel, CSc.

Vedle lékařů z Pardubické nemocnice či laboratoří MeDiLa vystoupil i emeritní primář oddělení radiodiagnostiky Onkologického a radiologického centra Multiscan. Ve své přednášce Radiologie – to není jen rentgenování přiblížil posluchačům velice poutavým způsobem mimo jiné problematiku diagnostických zobrazovacích metod – CT, magnetické rezonance, ultrazvuku, rentgenu, a vysvětlil roli pacienta, praktického lékaře a radiologa a důležitost jejich vzájemného vztahu.

Přednáška pana primáře měla velký úspěch a sklidila zasloužený potlesk všech přítomných posluchačů.

Galerie