Detašované pracoviště klinické onkologie v Ústí nad Orlicí prošlo rekonstrukcí. Investice do modernizace prostor vyšla na 12 milionů korun

2. 11. 2023

Od října letošního roku docházejí onkologičtí pacienti z Ústí nad Orlicí a širokého okolí do zbrusu nových prostor. Rekonstrukce ambulancí, stacionáře pro aplikaci léčby a dalšího zázemí nezbytného pro provoz pracoviště započala na jaře a společnost Multiscan do ní investovala 12 milionů korun.

Finanční prostředky byly využity na modernizaci stávajících prostor, které se nacházejí v jedné z budov v areálu Orlickoústecké nemocnice, a na obměnu zdravotnického, technického a kancelářského vybavení. Díky tomu bylo vytvořeno pro pacienty a zaměstnance příjemnější a bezpečnější prostředí.

Ambulance klinické onkologie v Ústí nad Orlicí je po Svitavách druhým pracovištěm, které prošlo přestavbou. Krásné velké prostory nám umožnily realizovat naše představy, a to jak po stránce praktické, tak architektonické. Stejně jako svitavská onkologická ambulance je i ta orlickoústecká strategickým místem pro poskytování kvalitní onkologické péče v Pardubickém kraji. Rozsáhlou rekonstrukcí jsme jen potvrdili důležitost tohoto zařízení a nutnost vylepšení pro pacienty i personál,“ uvádí výkonná ředitelka AKESO holding, do něhož společnost Multiscan spadá, Ing. Mgr. Martina Kulštejnová

Kromě detašovaných pracovišť ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí funguje v rámci společnosti Multiscan i ambulance klinické onkologie v Hořovicích. Všechna tato zařízení poskytují cytostatickou a hormonální léčbu, na ozařování a speciální biologickou léčbu nebo imunoterapii pacienti dojíždějí do pardubického onkologického centra, přičemž je pacientům zajišťována doprava převozovými vozy na náklady společnosti.

Galerie