Čtvrtý ročník Best of ASTRO Czech Republic sklidil úspěch

21. 3. 2019

V pondělí 18. 3. 2019 proběhlo v Kongresovém centru Kunětická hora v Dřítči prestižní radiačně-onkologické sympozium Best of ASTRO 2018 Czech Republic. Setkání onkologů z celé České republiky se těšilo velkému zájmu a opět sklidilo úspěch.

Již čtvrtý ročník konající se tradičně pod hlavičkou společnosti Multiscan s. r. o. nabídl široké odborné veřejnosti řadu nových informací a poznatků, které původně zazněly v rámci amerického kongresu Best of ASTRO v San Antoniu na konci loňského roku.

Do Dřítče nedaleko Pardubic zavítaly desítky českých onkologů, kteří měli možnost si vyslechnout nejmodernější léčebné poznatky z oblasti rakoviny plic, hlavy a krku nebo prostaty.

Dle vyjádření prezidenta sympozia a zároveň vedoucího ozařoven Onkologického a radiologického centra Multiscan doc. MUDr. Martina Doležela, Ph.D. největší zájem vzbudily přednášky týkající se nových informací v léčbě karcinomu prostaty a rozšiřující se indikace stereotaktické radioterapie.

Mezi přednášejícími byli prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. za společnost Multiscan, prof. MUDr. Pavel Šlampa, Ph.D. z MOÚ Brno, prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. z Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové a řada dalších.

Díky pozitivním ohlasům z řad účastníků sympozia, kteří ocenili nejen kvalitu přednášek, ale také vysokou organizační úroveň, společnost Multiscan předpokládá pokračování v tradici a zorganizování dalších ročníků i v následujících letech.