„Chraňte svá prsa, chraňte své zdraví!“ Multiscan opět podpořil Český den proti rakovině

15. 5. 2024

Žluté kytičky s barevnou stužkou jsou symbolem veřejné sbírky Český den proti rakovině. Historie této tradiční akce sahá do roku 1996 a společnost Multiscan ji aktivně podporuje již šest let. I tentokrát jsme zakoupili žluté kytičky, které 15. 5. 2024 zdarma nabízíme jak zaměstnancům, tak pacientům centra.

Dne 15. května 2024 se vydají tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách do ulic, aby nabízeli kytičky měsíčku lékařského s růžovou stužkou. Tématem letošního ročníku je rakovina prsu.

Nádory prsů jsou nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Počet případů stále roste, každoročně si v ČR diagnózu karcinomu prsu vyslechne téměř 7 500 žen. Díky diagnostice a moderním personalizovaným léčebným metodám klesá úmrtnost.

Pro úspěšnou léčbu je především nutné přijít včas. Mamografický screening slouží k záchytu onemocnění ještě předtím, než se projeví jakékoliv příznaky. Preventivní vyšetření snižuje úmrtnost až o 30 %, protože je možné léčit ženu v brzkých stádiích onemocnění. Mamografický screening je určen ženám od 45 let každé dva roky.

Hlavním cílem Ligy proti rakovině je obecně snížení úmrtnosti na zhoubné nádory, čehož se snaží dosáhnout hned několika programy, prevencí nádorových onemocnění a výchovou ke zdravému způsobu života, zlepšením kvality života onkologických pacientů a podporou onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Společnost Multiscan bude i nadále pokračovat v podpoře této neziskové organizace a zakoupením kytiček chce zvyšovat povědomí o fungování Ligy a o jejích záslužných podpůrných aktivitách, které souvisejí s prevencí a léčbou onkologických onemocnění.

Český den proti rakovině můžete podpořit i vy, a to zakoupením žluté kytičky buď na ulicích, nebo v kamenných obchodech.