Best of ASTRO 2017 Czech Republic

23. 3. 2018

Dne 19.3.2016 se uskutečnil v Kongresovém centru Kunětická Hora již 3.ročník akce Best of ASTRO Czech Republic.

Jednalo se o licencovanou prezentaci nejlepších přednášek, které byly publikovány na nejprestižnějším radiačně-onkologickém sympoziu na světě pod patronátem Americké společnosti pro radiační onkologii (ASTRO) pořádaným v San Diegu. Sdělení byla rozdělena do několika sekcí a byla přednášena předními českými onkology.  

Tato akce představila široké české odborné veřejnosti aktuální a pro léčebnou praxi významné onkologické informace přímo v ČR. Kongresu se zúčastnilo více než sto odborníků z celé České republiky včetně zástupců ze všech Komplexních onkologických center. 

Největší pozornost vzbudily dle doc. MUDr. Martina Doležela Ph.D., prezidenta sympozia a současně vedoucího ozařoven onkologického centra Multiscan, přednášky týkající se využití moderních stereotaktických technik u nádorů plic, metastáz jater či inoperabilních nádorů ledvin. Významný přínos radioterapie byl rovněž potvrzen u pooperačního ozáření u pacientek s pokročilejšími nádory děložního těla či mužů s rizikovým nádorem prostaty.

Technologické vybavení onkologických center umožňuje tyto nejmodernější léčebné poznatky při léčbě onkologických pacientů okamžitě implementovat do aktuálních léčebných postupů.

Vzhledem k velice dobrému ohlasu od odborné veřejnosti, která ocenila kvalitu přednášek i vysokou organizační úroveň, bude Onkologické centrum Multiscan dle vyjádření jejího představitele doc. MUDr. Vaňáska, CSc. v tradici pořádání tohoto vysoce prestižního kongresu pokračovat.

Galerie

Přednáší doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. z Radioterapeutické a onkologické kliniky FN Královské Vinohrady sekci Gastrointestinal
Přednáší doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. z Radioterapeutické a onkologické kliniky FN Královské Vinohrady sekci Gynecological
Přednáší prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. z Onkologického centra Multiscan sekci Genitourinary
Přednáší MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. přednosta Kliniky onkologické FN Ostrava sekci Lung
Přednáší prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. z Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové sekci Breast
Přednáší doc. MUDr. David Feltl , Ph.D., MBA ředitel onkocentra VFN Praha sekci Head and Neck
Přednáší prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. z Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové sekci Lymphoma