Best of ASTRO 2017 Czech Republic

10. 1. 2018

Dne 19.3.2018 se uskuteční v Kongresovém centru Kunětická Hora akce Best of ASTRO 2017 Czech Republic.

Po velmi úspěšných předchozích ročnících Best of ASTRO získala firma Multiscan, jmenovitě vedoucí ozařoven doc. MUDr. Martin Doležel Ph.D., po výběrovém řízení licenci na další ročník této akce pro Českou republiku.

Jedná se o licencovanou prezentaci nejlepších přednášek, které byly publikovány na nejprestižnějším radiačně-onkologickém sympoziu na světě pod patronátem Americké společnosti pro radiační onkologii (ASTRO). Sdělení budou probíhat v několika sekcích (nádory trávícího traktu, nádory gynekologické, nádory urologické, nádory plic, nádory hlavy a krku, nádory prsu a další) a budou přednášena předními českými onkology.

Tento přednáškový den, který se bude konat pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, umožní českým onkologům seznámit se s aktuálními onkologickými informacemi v radiační onkologii přímo v ČR.

Definitivní program je ke stažení zde.