Best of ASTRO 2016 Czech Republic

21. 3. 2017

Dne 20.3.2017 se uskutečnila v Kongresovém centru Kunětická Hora akce Best of ASTRO 2016 Czech Republic.

Po velmi úspěšném prvním ročníku Best of ASTRO 2015 získala firma Multiscan, jmenovitě vedoucí ozařoven doc. MUDr. Martin Doležel Ph.D., po výběrovém řízení licenci na další ročník této akce pro Českou republiku.

Jedná se o licencovanou prezentaci nejlepších přednášek, které byly publikovány na nejprestižnějším radiačně-onkologickém sympoziu na světě pod patronátem Americké společnosti pro radiační onkologii (ASTRO) v minulém roce. Sdělení probíhala v několika sekcích (nádory trávícího traktu, nádory gynekologické, nádory urologické, nádory plic, nádory hlavy a krku, nádory prsu a další) a byla přednášena předními českými onkology z Prahy, Hradce Králové, Brna, Ostravy, Nového Jičína a samozřejmě z Pardubic, jmenovitě doc. Vaňáskem, prof. Odrážkou a doc. Doleželem.

„Tento přednáškový den, který se konal pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, umožnil více než stu přihlášených českých onkologů a fyziků seznámit se s aktuálními onkologickými informacemi v radiační onkologii přímo v České republice,“ uvedl lékař a tiskový mluvčí Multiscanu MUDr. Vít Ulrych.

Jak sdělil vedoucí pořádajícího Komplexního onkologického centra Pardubického kraje doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., mezi nejzajímavější novinky prezentované na tomto kongresu patřily přednášky o vlivu moderních technologií na snížení nežádoucích účinků při léčbě nádorů hlavy a krku či karcinomu prsu. Vzhledem k nedávnému nákupu nového přístrojového vybavení našeho pracoviště a zavedení nových cílených léčebných technik je možno tvrdit, že naše pracoviště splňuje i ta nejpřísnější kritéria moderního světového onkologického pracoviště. 

Galerie