Jdu na chemoterapii

1 Obecné pokyny a informace

Chemoterapie představuje spolu s chirurgickou léčbou a radioterapií jeden ze základních způsobů, kterým jsou léčena nádorová onemocnění. Na rozdíl od ostatních metod postihuje účinek chemoterapie celý organismus, jde tedy o léčbu systémovou, na rozdíl od ostatních metod, jejichž účinek je především lokální (místní). Velmi často je používána kombinace všech nebo alespoň dvou léčebných metod, protože jejich účinek se vzájemně doplňuje nebo posiluje. Proto hovoříme o tom, že moderní protinádorová léčba je velmi často komplexní, založená na kombinaci růžných způsobů léčby.

Chemoterapie používá léky, které mohou být rozděleny do několika skupin na základě faktorů, jako je jejich chemická struktura, mechanismus účinku, a podle vztahu k jiný lékům. Některé léky působí více než jedním způsobem, a mohou spadat do více než jedné skupiny. V současné době se kromě klasické chemoterapie založené na podávání cytostatik stále více uplatňuje tak zvaná cílená nebo biologická léčba.

Vědět, jak lék funguje, je důležité v předpovědi vedlejších účinků léčby. To pomáhá lékaři rozhodnout, které léky budou pravděpodobně nejvhodnější pro konkrétního nemocného. Bude-li použito více léků, tato informace také pomáhá přesně nasměrovat, kdy každý z léků by měl být (v jakém pořadí) a jak často použit.

Chemoterapie používající cytostatika nemůže rozeznat rozdíl mezi množením buněk normálních tkání (jako jsou ty, které nahrazují opotřebované normální buňky) a rakovinnými buňkami. To znamená, že normální buňky jsou poškozeny spolu s rakovinnými buňkami, a to způsobuje vedlejší účinky. Pokaždé, když je aplikována chemoterapie cytostatiky, snaží se lékaři najít rovnováhu mezi ničením rakovinných buněk (za účelem léčení nebo prevenci nemoci) a šetřením normálních buněk (s cílem snížit nežádoucí vedlejší účinky).

V poslední době využíváme moderní cílenou léčbu, která využívá nových znalostí o zhoubném bujení. Tato léčbě je podávána pouze v Komplexních onkologických centrech. Tato léčba má obvykle jiné, méně závažné nežádoucí účinky než léčba cytostatiky. Nelze však říci, že léčbu cytostatiky zcela nahrazuje. Většinou je použita kombinace léčby cytostatické a cílené. Takto je využíváno předností obou metod systémové protinádorové terapie.

Dostavte se dle objednání do budovy č. 24, předejte sestře Vaši osobní objednávací kartu a vyčkejte na pokyny personálu.

2 Zvolte pracoviště

Ambulance klinické onkologie Chrudim

areál nemocnice Chrudim
Václavská 570
537 27 Chrudim

Onkologické oddělení Nemocnice Hořovice

K Nemocnici 1106
268 31 Hořovice

Ambulance klinické onkologie Svitavy

Nemocniční poliklinika
Kollárova 22
568 02 Svitavy

Ambulance klinické onkologie Ústí nad Orlicí

areál Nemocnice Ústí nad Orlicí
Československé armády 1076
562 18 Ústí nad Orlicí

Ambulance klinické onkologie

areál Pardubické nemocnice, budova 24
Kyjevská 44
532 03 Pardubice