Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

X. Berounský rehabilitační den

Místo konání:

HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Datum:

13. 10. 2022

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na jubilejní  

X. BEROUNSKÝ REHABILITAČNÍ DEN
 

POČET ÚČASTNÍKŮ JIŽ NAPLNIL SVOJI MAXIMÁLNÍ MOŽNOU KAPACITU. DĚKUJEME ZA ZÁJEM.  

 

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

LÉČEBNÁ REHABILITACE - MULTIOBOROVÉ VYUŽITÍ

 

ODBORNÍ GARANTI                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Jan Pirk, CSc.

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM

 

POŘADATEL

Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty Rehabilitační nemocnice Beroun

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství - 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Jan Pirk, CSc. Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D. Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. Ortopedická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Evžen Růžička, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Martin Hollý, MBA Rehabilitační nemocnice Beroun


DATUM KONÁNÍ
13. října 2022


MÍSTO KONÁNÍ
HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

prim. MUDr. Milena Kolářová

MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.


KONTAKTNÍ TELEFON: 311 745 262 (Lada Müllerová), email: mullerova@nember.cz

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 6 kreditními body ČLK.
Pro účastníky zajištěn oběd a občerstvení.

K dispozici je parkoviště s omezenou kapacitou, které se nachází pod hotelem.

 

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 700 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100.
Variabilní symbol: 13102022, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 13. září 2022.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).