Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Místo konání:

Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční místnost pavilonu G

Datum:

10. 11. 2022

Zobrazit program

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na druhou konferenci Centra duševní rehabilitace

 

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. Martin Hollý, MBA
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. Matěj Kasal
Ústřední vojenská nemocnice

PhDr. Zdeňka Benešová
Pro zdraví 21 z.ú.

MUDr. Lucia Vašková
Pro zdraví 21 z.ú.

  

POŘADATEL

Centrum duševní rehabilitace


DATUM KONÁNÍ
10. listopadu 2022


MÍSTO KONÁNÍ
Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční sál pavilonu G

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Martin Hollý, MBA


KONTAKTNÍ TELEFON:

Lucie Lišková 311 745 319, mobil 702 223 637, email: liskova@nember.cz

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 3 kreditními body ČLK.

Číslo akce 108019.


Pro účastníky zajištěno občerstvení. K dispozici je parkoviště pod nemocnicí.

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 100 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100.
Variabilní symbol: 10112022, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 7. listopadu 2022.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

 
Pro vydání Certifikátu účasti je nutné vyplnit při registraci evidenční číslo lékaře.

Přihlášení na akci

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*