Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

VIII.Berounský rehabilitační den

Místo konání:

HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

Datum:

24.10.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci VIII. Berounský rehabilitační den, věnovaný rehabilitaci ruky a horní končetiny.

Důležité informace, program a on-line registrace jsou k dispozici níže.

Těšíme se na Vaši účast

 

Za organizační výbor: prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

Záštitu nad akcí převzala Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE
Rehabilitace ruky a horní končetiny

POŘADATEL
Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty Rehabilitační nemocnice Beroun

DATUM KONÁNÍ
24. října 2019

MÍSTO KONÁNÍ
HOTEL GRAND LITAVA, Náměstí Marie Poštové 49, Beroun

ODBORNÍ GARANTI
As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

KONTAKTNÍ TELEFON: 311 745 262 (Lada Müllerová)

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena kreditními body ČLK.

Pro účastníky zajištěn oběd a občerstvení.

K dispozici dvě parkoviště u hotelu (omezená kapacita).

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 600 Kč včetně DPH dle platné sazby. Pro členy SRFM, UNIFY a studenty je registrační poplatek 500 Kč. V ceně registračního poplatku na odbornou konferenci je účast na odborných přednáškách, prezentace léčebných postupů získaných nemocnicí, předání odborného materiálu, prostor pro dotazování a odpovědi, občerstvení.

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 1002519468/2700
Variabilní symbol: 24102019, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 30. září 2019.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

Registrace na konferenci byla ukončena z důvodu naplnění kapacity. 


 Program