Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Paliativní medicína v domácím prostředí

Místo konání:

Klub Labe - Hořovice

Datum:

5.11.2015 14:00

Zobrazit pozvánku

Vzhledem k naplnění kapacity semináře už není možná registrace.