O nás

Multiscan s.r.o. provozuje nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v areálu Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice pardubického kraje, a.s. Jeho hlavní náplní je poskytování zdravotnických služeb v oblasti diagnostiky a léčby onkologicky nemocných.

Naše společnost zajišťuje poradenskou, preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační zdravotní péči v souladu s podmínkami stanovenými zákonem 372/2011 Sb. v platném znění, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

S ohledem na nezbytnost plnit v maximální míře požadavky na kvalitu léčby našich pacientů resp. klientů a udržovat dobré jméno naší společnosti aplikujeme systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Politika společnosti

Cíle a zásady naší politiky jsou soustředěny na pacienta, který je naším klientem.

  • kvalita léčby a potřeby klienta jsou nadřazeny našim požadavkům a problémům,
  • odpovědnost za kvalitu léčby, chování k pacientům a za dobré jméno společnosti mají všichni naši zaměstnanci, 
  • zasazujeme se o trvalé vzdělávání našich pracovníků tak, aby byli schopni aplikovat v praxi nejnovější vědecké a technologické poznatky,
  • neustálým zlepšováním ve všech našich činnostech se snažíme dosáhnout nejvyšší kvality našich služeb.

Primárním cílem naší politiky je vybudování zdravotnického zařízení, schopného plošně zajistit a garantovat onkologickou péči v celém Pardubickém kraji, a to v rozsahu a na úrovni, která je stanovena národními standardy onkologické péče.

Historie společnosti

Onkologické a radiologické centrum Multiscan je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, které vzniklo koncem roku 2005 díky víceleté úspěšné spolupráci Pardubické krajské nemocnice a Radiologického centra Multiscan.

Společnost Multiscan začala v Pardubické nemocnici působit v polovině roku 2002. Od začátku roku 2003 převzala v souvislosti se zakoupením a provozováním lineárního urychlovače prostřednictvím svého oddělení radioterapie ambulantní péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti radioterapie. V souladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji v roce 2005 zajistilo Radiologické centrum Multiscan činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách a v roce 2006 převzalo onkologické ambulance v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Ve stejném roce zakoupilo a zahájilo provoz moderní brachyterapie. Z iniciativy a s financováním společnosti Multiscan pak byla v Pardubické krajské nemocnici vybudována i moderní lůžková část.

V polovině roku 2009, ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče, zahájilo provoz Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřiné společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány léčivé přípravky pro ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan a lůžkové oddělení Pardubické nemocnice. 

Vedle onkologické léčby provozuje společnost radiodiagnostické centrum, které disponuje nejmodernějším zařízením v oblasti počítačové tomografie, magnetické rezonance, ultrazvuku a skiagrafie. 

Multiscan Pardubice patří spolu s Nemocnicí Hořovice a rehabilitační nemocnicí Beroun do zdravotnické skupiny Ing. Sotiriose Zavalianise AKESO holding a.s.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK)

Co je KOC?

KOC neboli komplexní onkologická centra jsou zdravotnická zařízení, která splňují odborná kritéria České onkologické společnosti ČLS JEP. Tato centra poskytují diagnosticko-léčebnou onkologickou péči v nejvyšších standardech.

KOC PK

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje sdružuje pardubický Multiscan, Pardubickou nemocnici a onkologické ambulance v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí.

 

Fotogalerie