Zúčastnili jsme se Dne krajského zdravotnictví

19. 10. 2023

Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Pardubice a pod záštitou Pardubického kraje uspořádala 3. ročník Dne krajského zdravotnictví, který se uskutečnil ve dnech 18. a 19. října. Na této akci jsme se aktivně podíleli jako vystavovatelé.

Cílem této události bylo přiblížit žákům základních a studentům středních škol svět zdravotnických profesí a ukázat jim jejich význam a perspektivu na pracovním trhu. Program zahrnoval prezentace a praktické ukázky práce zdravotnických profesí, včetně záchranářů a sester, které využívají metodu Simulovaný pacient, běžně využívanou pro praktickou výuku na Fakultě zdravotnických studií.

Další součástí programu byly workshopy zaměřené na nelékařské profese v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Tyto workshopy byly vedeny odborníky a poskytly účastníkům hlubší vhled do těchto oblastí.

Významnou částí programu byla i prezentace poskytovatelů zdravotní a sociální péče, zahrnující nejen zařízení financovaná Pardubickým krajem, ale i další partnery. Tato část byla především pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a poskytla jim příležitost k seznámení se s potenciálními zaměstnavateli a možnostmi budoucího pracovního uplatnění.

Zdroj: web UPCE.cz