V Multiscanu slavíme Mezinárodní den sester

13. 5. 2024

Dne 12. května se po celém světě slaví Mezinárodní den sester. Podobně jako v letech minulých i letos se k oslavám opět připojilo onkologické a radiologické centrum Multiscan a odměnilo své zdravotní sestřičky za obětavou péči a milý úsměv na tváři, který pacienti tolik potřebují.

Práce zdravotních sester je nedílnou součástí dobře fungujícího zdravotnického zařízení. Laskavý přístup, patřičná odbornost, dostatečná míra empatie a organizační schopnosti jsou nezbytnými vlastnostmi, kterými musí dobrá sestřička disponovat.

V naší společnosti máme takových sestřiček desítky. Velice si jich vážíme, oceňujeme jejich profesionální přístup a vlídné zacházení, s nimiž se starají o onkologicky nemocné pacienty.

Dovolte tedy, abychom vám ze srdce poděkovali za práci, kterou odvádíte, a popřáli vám zdraví, sílu a odhodlanost do dalších osobních i pracovních let.

Galerie