Světový den boje proti rakovině

4. 2. 2020

Světový den proti rakovině (World Cancer Day) připadá od roku 2000 na 4. únor. Cílem tohoto významného dne je zvýšit všeobecné povědomí o nádorových onemocněních a jejich léčbě a boření mylných představ, které o rakovině stále panují.

Iniciátorem Světového dne proti rakovině je ženevská nevládní organizace UICC (Union for International Cancer Control) a její partnerské organizace, kterých je po celém světě více než 800. Rok 2020 spadá do tříleté kampaně, již provází heslo „I am and I will“.

Počet nově zjištěných onemocnění celosvětově roste, přesto díky dostupné a stále účinnější léčbě a včasné diagnostice zůstává úmrtnost dlouhodobě víceméně na stejné úrovni nebo dokonce mírně klesá.

K včasnému záchytu nádorů napomáhají screeningové programy – celoplošný mamografický screening, umožňující ženám od 45 let věku pravidelná preventivní vyšetření jednou za dva roky, od roku 2008 cervikální screening pro včasný záchyt karcinomu děložního čípku a v roce 2009 byl zahájen program kolorektálního screeningu zaměřený na populaci starší 50 let. Kromě důležitosti preventivních prohlídek odborníci doporučují dodržovat zdravý životní styl, mít dostatek pohybu a vyvarovat se nadměrným rizikům, jakou jsou kouření či nadměrné pití alkoholu.

Galerie