Přední český zdravotnický holding AKESO posiluje svůj manažerský tým

1. 4. 2021

V souvislosti s rozšiřováním aktivit všech zdravotnických zařízení AKESO holding posiluje a mění strukturu vedení.

Společnost zřizuje sekci pro vnější vztahy, kterou jako ředitel povede JUDr. Jaroslav Bartoš. Vzhledem k celospolečenské důležitosti zdravotní péče čekají vnější vztahy celého holdingu nové úkoly a výzvy. 

Do funkce ředitele veřejného zdravotního pojištění byl nově jmenován Ing. Pavel Pivrnec, který vedl onkologické a radiodiagnostické centrum Multiscan v Pardubicích. V holdingu bude mít na starosti vztahy se zdravotními pojišťovnami a smluvní a úhradovou problematiku poskytované zdravotní péče, která se kvůli současné náročné situaci ve zdravotnictví podstatně rozšiřuje. 

Akciová společnost AKESO holding je jedním z předních poskytovatelů soukromé zdravotní péče. Do holdingu spadají mimo jiné zdravotnická zařízení Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun, Multiscan Pardubice nebo nově Diagnostické centrum NH v Praze. AKESO holding zaměstnává 1700 pracovníků a jeho obrat dosáhl v posledním roce 3 mld. korun. Většinu příjmů investuje majitel holdingu Sotirios Zavalianis zpět do rozvoje a zkvalitnění zdravotní péče. 

Galerie

JUDr. Jaroslav Bartoš, ředitel pro vnější vztahy
Ing. Pavel Pivrnec, ředitel veřejného zdravotního pojištění