Poděkování našim zdravotníkům

24. 2. 2023

Dostat od pacientů ocenění a poděkování za svou práci je pro naše kolegy to největší uznání. Děkujeme za všechny krásné reakce, které nám posíláte. Vážíme si toho. Zde je jen malá část z nich.

Paní Víšková,

za pár dnů budu končit radioterapii u Vaší firmy Multiscan Pardubice, které patří i doprava pacientů k zákrokům na ozařovacích strojích. Píši proto, abych Vám vyjádřil poděkování za tyto služby.

Během celé doby léčby jsem se postupně setkával se všemi řidiči, kteří tuto činnost zabezpečují. Jejich práce byla naprosto perfektní na profesionální úrovni, s potřebnou dávkou entuziasmu a empatie k pacientům. A to naprosto přirozenou formou.

Já osobně nejvíce oceňuji to, že dovedli přizpůsobit program svozů a rozvozů k potřebám nás – pacientů. Zvláště k mé osobě, kdy mimo ozařování v Pardubicích musím absolvovat dialýzu, a to 5x týdně. S tím souvisí i pravidelné kontroly na odd. Ústeckoorlické nemocnice. To vše zajišťovali tak, abych to zvládal v co nejlepších podmínkách. Nedovedu si představit, že bych toto měl absolvovat bez Vašich služeb!

Proto Vám, Vašim řidičům a firmě patří můj nejupřímnější dík a jak se říká "Klobouk dolů"! Tak si představuji služby prováděné bez velkých slov a slibů, zajišťované automobily s vysokým komfortem cestování.

Všem Vám přeji, aby se práce dařila stále tak dobře v naprosté pohodě a v pevném zdraví!

Myslím, že tyto moje pocity sdílejí i všichni ti, kdo tyto služby využívají, i když to třeba nevyjádří jako já.

Děkuji a jsem s pozdravem

P. N.

 


Chtěla bych Vám vyjádřit upřímné poděkování za perfektní péči, které se mi dostalo v Onkologickém a radiologickém centru Multiscan v Pardubicích. Chtěla bych poděkovat celému personálu chemoterapie, který se ke mně choval tak empaticky a mile, že jsem toto v našem českém zdravotnictví nikdy nezažila a velmi si toho vážím. Velké díky za péči a lidský přístup patří paní doktorce Dvořákové a Dostálové, bez jejich podpory bych to jistě nezvládla. Rozhodně si můj obdiv a poděkování zaslouží i pracovníci na oddělení CT a ozařovny č. 2. Poprosím Vás, abyste mé poděkování a vděčnost vyřídil celému personálu. Dovolte mi svým jménem ještě jednou poděkovat za perfektní péči a skvělý lidský přístup.

M. Ž.

 

Jsem pacientem Vašeho zařízení v Pardubicích, jako mistr správného načasování jsem byl diagnostikován začátkem pandemie covidu-19 a prakticky celý rok jsem byl léčen. Nehledě na to, jak při tak nevyzpytatelném onemocnění přese všechnu péči nakonec dopadnu, bych za ni rád vyjádřil svou velkou vděčnost. Ocenění zaslouží už to, že léčba a veškerá péče je poskytována ve velkoryse řešených, perfektně vybavených a příjemných prostorách a že vše je bezchybně organizováno. Že za těžkých podmínek roku 2020 nebyla z důvodu rozšiřující se nákazy nijak omezena, a dokonce ani sebeméně pozdržena má jistě náročná léčba, považuji za projev svého druhu hrdinství všech zúčastněných, ale to, že všichni, se kterými jsem se setkal, byli vstřícní, příjemní, trpěliví a setrvale vlídní, je další bonus, pro onkologického pacienta až neocenitelný. Pan prof. MUDr. Odrážka, má ošetřující lékařka MUDr. Málková i ostatní lékaři, sestřičky na ambulanci a odběrech, všichni na ozařovně, aplikaci chemoterapie a radiodiagnostice, prostě úplně všichni podle mého soudu za loňské těžké situace osvědčili nejen své profesní, ale i mimořádné lidské kvality. Proto mám za to, že jen poděkování přímo jim nestačí, a mimo to, že Vaše zařízení a jeho úroveň všude chválím, měl bych o své zkušenosti podat informaci i vedení společnosti, což tímto činím.

Děkuji.

Váš pacient L. K.