Poděkování MUDr. Ivetě Kolářové, Ph.D.

30. 9. 2019

Ke dni 1. 10. 2019 opouští společnost Multiscan s.r.o. paní MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Paní doktorka, která v Multiscanu působila 16 let, se od počátku činnosti společnosti významně podílela na budování onkologického centra, stála u zrodu Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, vedla specializovanou ambulanci pro ženy s karcinomem prsu a zasadila se o šíření povědomí o našem pracovišti mezi pacienty i odbornou veřejností. Současně byla za společnost Multiscan každoročně pořadatelkou odborné konference Kontroverze v onkologii.

Děkujeme tímto paní doktorce za dosavadní spolupráci, které si vážíme, a přejeme jí do dalších let hodně zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě.


Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici