Onkologické centrum Multiscan zavedlo nové aplikační listy. Inovace přinesla výrazné zjednodušení procesu přípravy a aplikace chemoterapeutické léčby

6. 2. 2023

V minulém roce se začalo intenzivně pracovat na obměně stávajících aplikačních protokolů nezbytných pro rozpis léčby pacientů docházejících na chemoterapii. Po prvním návrhu se dále pokračovalo ve vylepšení, které usnadní práci nejen lékařům a sestrám, ale i lékárníkům z dceřiné společnosti Multiscan Pharma, jež léky připravuje.

Použití elektronického aplikačního listu začíná u ošetřujícího lékaře, který si na základě nálezu vybere předdefinovaný cytostatický režim a upravuje jej na míru konkrétnímu pacientovi. Díky novým funkcionalitám současných protokolů se tak výrazně zjednodušil a urychlil proces jeho vyplnění a dále se zrychlilo předání informací do centrální přípravny cytostatik Multiscan Pharma.

Oproti původním protokolům došlo k automatizaci některých funkcí a údajů, které se dříve zadávaly ručně. Nově nadefinované aplikační listy umí například samy upravit dávku cytostatika vypočítanou dle povrchu těla pacienta a laboratorního výsledku nebo vygenerovat termín další aplikace. Došlo zároveň k ujednocení premedikací, které se používají ke zmírnění nevolnosti při chemoterapii, s pozitivním dopadem na farmakoekonomiku.

Nové aplikační listy, které se používají jak v Pardubicích, tak v detašovaných pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách a Hořovicích, jsou výrazným pomocníkem také pro sestřičky, které pacientovi chemoterapii aplikují. Dle přehledného rozpisu přesně vědí, v jakém pořadí a kdy pacientovi podat lék a premedikaci a zároveň jsou na protokolu uvedeny i důležité pokyny pro aplikaci léčiva. To vše probíhá rovněž automaticky na základě předem definovaných požadavků.

Benefitem nových protokolů, které jsou přístupné zdravotníkům přes společný elektronický systém, je také kontrola správnosti připravovaného léku a jeho podání. Aplikační list, identifikační náramek pacienta a čtečka pro správnost údajů mají přidělen jednotný kód, díky němuž se eliminuje záměna pacienta či podávaného léčiva.

Na inovaci aplikačních listů spolupracovali lékaři, sestřičky a oddělení kvality Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, kolegové z lékárny Multiscan Pharma a softwaroví vývojáři ze společnosti MEDORO s.r.o.

„Se stávající podobou aplikačních listů jsme spokojeni. Částečné zautomatizování a zpřehlednění usnadní práci všem, kteří je denně používají. Stále je možné něco zlepšovat, a tak už máme nové nápady, které budeme postupně uvádět do praxe,“ uvádí vedoucí lékařka klinické onkologie MUDr. Dana Dvořáková, jež se podílela na tvorbě současných elektronických protokolů.

Galerie

Nový aplikační list
Starý aplikační list, 1. strana
Starý aplikační list, 2. strana