Oddělení radiační onkologie má od 1. 9. 2019 nové vedení

3. 10. 2019

Po odchodu doc. MUDr. Martina Doležela, Ph.D. ze společnosti Multiscan s.r.o. a Komplexního onkologického centra Pardubického kraje byl novým vedoucím lékařem radiační onkologie jmenován MUDr. Aleš Hlávka, Ph.D. a jeho zástupcem MUDr. Jan Štuk, který bude zároveň zastávat pozici vedoucího lékaře brachyterapie. Oba lékaři jsou dlouholetými zaměstnanci pardubického Multiscanu a zkušenými odborníky v oboru radiační onkologie.

 

MUDr. Aleš Hlávka, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1999 pracuje na Oddělení klinické a radiační onkologie v Pardubické nemocnici. V roce 2002 získal I. a v roce 2005 II. stupeň atestace z radioterapie. V roce 2018 dokončil doktorské studium na Katedře vojenské radiobiologie Univerzity obrany a získal titul Ph.D.

V Onkologickém a radiologickém centru Multiscan působí od jeho vzniku v roce 2003. Věnuje se publikační činnosti a aktivně se podílí na rozvoji oddělení radioterapie. Současně je i vedoucím lékařem lůžkové části Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice.

 

MUDr. Jan Štuk je rovněž absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po dokončení studia všeobecného lékařství v roce 2006 nastoupil do Oblastní nemocnice v Jičíně. V roce 2012 získal specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie. V současné době pokračuje ve studiu doktorského programu na Katedře vojenské radiobiologie Univerzity obrany.

Od roku 2012 je zaměstnancem společnosti Multiscan. Je autorem či spoluautorem publikací v odborných časopisech a aktivně se zasazuje o rozvoj oddělení radioterapie. Pod vedením doc. Doležela se specializoval i na léčbu brachyterapií. Zároveň působí jako lékař na Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice.

Galerie

MUDr. Aleš Hlávka, Ph.D.
MUDr. Jan Štuk

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici