Obnovení provozu v dispenzárních ambulancích

15. 5. 2020

Na základě příznivé epidemiologické situace jsme od 4. května 2020 přistoupili k postupnému navracení provozu do normálního režimu.

Po dobu rizika šíření infekce COVID-19 byly odloženy kontroly pacientů, kterým byla ukončena léčba a zároveň nevykazovali žádné projevy onkologického onemocnění. Od začátku května naše pracoviště obnovuje provoz v dispenzárních ambulancích, jež jsou určeny právě těmto pacientům.

I nadále u nás platí dodržování hygienických opatření, tj. zákaz vstupu doprovázející osoby, pokud to není nezbytně nutné, dezinfekce rukou u vstupu do budovy, dodržování dostatečného odstupu.