Na prvním ročníku Pardubického radiologického kolokvia byl oceněn primář MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA

12. 11. 2019

V pátek 8. listopadu se uskutečnil první ročník Pardubického radiologického kolokvia pořádaného Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Jednodenní konference vznikla ve spolupráci s Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan a dalšími odbornými pracovišti. Na závěr programu byl oceněn emeritní primář našeho oddělení radiodiagnostiky MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA za dlouholetou spolupráci s fakultou.

Na 8. listopad připadá každoročně Mezinárodní den radiologie. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice se rozhodla připojit k oslavě tohoto celosvětového svátku a uspořádala v aule školy první odborné setkání lékařů, radiologických asistentů a studentů oboru Radiologická asistence.

Vzdělávací program kolokvia s tématem Radiologie a sport zahájil svým příspěvkem Vzdělávání radiologických asistentů a jejich kompetence v praxi předseda výboru Společnosti radiologických asistentů České republiky Mgr. Ondřej Krahula, MBA. Mezi dalšími přednášejícími byli například prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., přednosta kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, který posluchačům přiblížil téma vlivu sportu na kvalitu života pacientů léčených radioterapií, či primář oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové a garant oboru Radiologická asistence na pardubické fakultě doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. s prezentací o přínosu nukleární medicíny k diagnostice sportovních poranění. Ten ještě před svým příspěvkem vzpomněl na zakládající členy oboru Radiologická asistence na pardubické fakultě prof. MUDr. Arnošta Pellanta, Dr.Sc. a MUDr. Dušana Spitzera, Ph.D., MBA.

Odpolední část byla věnována prezentaci vysokých škol vzdělávajících radiologické asistenty a panelové diskuzi na téma Magisterské vzdělávání radiologických asistentů.

Na závěr programu vystoupila děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., která při této příležitosti poděkovala emeritnímu primáři oddělení radiodiagnostiky Onkologického a radiologického centra Multiscan MUDr. Dušanu Spitzerovi, Ph.D., MBA za dlouholetou spolupráci a za významný podíl na vzniku a rozvoji studijního programu Radiologická asistence. Primáři Spitzerovi byla udělena pamětní medaile, kterou z rukou docentky Holé převzala Olga Spitzerová, taktéž dlouholetá spolupracovnice fakulty. I jí docentka Holá osobně poděkovala za spolupráci s fakultou a organizaci praktických cvičení studentů programu Radiologická asistence na pracovištích Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice.

Galerie

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. - děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Mgr. Ondřej Krahula, MBA
doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Pamětní medaile fakulty