Mezinárodní den sester v Onkologickém centru Multiscan Pardubice

14. 5. 2018

12. květen je mezinárodním dnem, který patří výhradně zdravotním sestrám a ošetřovatelkám po celém světě. Jako symbol vděku za skvělou práci a profesionální přístup zdravotním sestrám předal ředitel onkologického centra Multiscan Pardubice Pavel Pivrnec vyhlášené dorty z pardubické cukrárny Libuše. „Naše zdravotní sestry  a radiologické asistentky jsou těmi nejlepšími, jsou profesionálkami se srdcem na pravém místě. Onkologie je těžký obor a ony se snaží být pacientům velkou oporou. Jsem velmi rád, že jsem jim mohl touto cestou poděkovat za jejich profesionalitu a skvělý přístup k práci i k pacientům. Bez nich by naše pracoviště nemohlo být špičkou v rámci České republiky. Ocenit jejich práci je tedy více než na místě,“ řekl ředitel onkologického centra Multiscan Pavel Pivrnec.

Sestry jako vedoucí hlas: zdraví je lidské právo 

Mezinárodní den sester je datováno na 12. května, jelikož je spjaté s výročím narození Florence Nightingale (rok 1820) – anglickou ošetřovatelkou šlechtického původu, autorkou odborné literatury a průkopnicí srovnávací lékařské statistiky. Stála zároveň u počátků rozvoje zdravotnických profesí a jejich organizací do moderní podoby. A k těmto oslavám ženy, která se stala inspirací například pro zakladatele Červeného kříže, se již tradičně připojilo i Onkologické centrum Multiscan Pardubice. „Mezinárodní den sester je ustanoven od roku 1971 a u nás v Multiscanu jim neopomínáme vyjádřit vděk za jejich práci – a to samozřejmě nejen 12. května. U našich sestřiček si vážíme nejen jejich odbornosti, ale i jejich přístupu k pacientkám a pacientům. Bez špičkové kvality jejich práce bychom se v Multiscanu neobešli,“ uvádí Pavel Pivrnec, ředitel onkologického centra. Letošní ročník Mezinárodního dne sester má heslo: Sestry jako vedoucí hlas: zdraví je lidské právo. „Každý den po celém světě slaví sestry svůj svátek a to v myslích pacientů, v jejichž těžkých chvílích jsou jim na blízku a pomáhají. 12. května  2018 si navíc připomínáme, že sestra je především lidská bytost často s nadlidskými vlastnostmi, která potřebuje  zázemí a respekt, ” říká Barbora Švédová, vrchní sestra onkologického centra.

„Zaujal mě citát amerického lékaře F. W. Peabody: „Léčba nemoci může být neosobní, ale péče o pacienta musí být naprosto osobní.” Profese zdravotní sestry je naprosto nezastupitelná, stará se o potřeby ostatních ve chvíli, kdy jsou nejzranitelnější. Vztah, který si sestra vytváří s klientem, jí nabízí jedinečný a intimní pohled do jeho života,” dodává Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Multiscanu.

 

Galerie

Oslava Mezinárodního dne sester na ozařovnách
Oslava Mezinárodního dne sester na konziliární ambulanci
Oslava Mezinárodního dne sester v našem radiologickém centru
Oslava Mezinárodního dne sester v našem radiologickém centru