Konference Zdravotnictví 2024 opět s účastí AKESO holding

4. 10. 2023

Další ročník odborné konference Zdravotnictví 2024, kterou pořádá společnost EEZY Events & Education a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, se letos konal ve dnech 21.-22. září 2023 v Hotelu Grandior Praha. Zdravotnický holding AKESO zastupoval v páteční panelové diskusi ředitel rozvoje a inovací MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA, který společně s dalšími odborníky diskutoval na téma Nemocnice – úhrady v roce 2024.

Záštitu nad akcí Zdravotnictví 2024 převzali předseda vlády ČR Petr Fiala, který zahájil konferenci a pohovořil o budoucnosti českého zdravotnictví, a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Celkově se akce zúčastnilo na 550 hostů. Diskusí nad tématy jako udržitelnost českého zdravotnictví, jeho budoucnost, revoluce v digitalizaci zdravotnictví či disease management se zúčastnili odborníci napříč zdravotnickými obory.

Součástí bohatého odborného programu bylo i téma nemocnic, do něhož se jako host zapojil ředitel rozvoje a inovací AKESO holding František Vlček. Během tříhodinové debaty se diskutovalo například o novinkách v úhradové vyhlášce, finančním výhledu na následující rok nebo digitálních aplikacích jako řešení pro snížení rizika infekcí v nemocnicích.

Galerie