Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje povede od nového roku profesor Karel Odrážka

25. 11. 2019

Na pozici vedoucího lékaře Komplexního onkologického centra Pardubického kraje dojde od 1. ledna 2020 ke změně. Na doporučení doc. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc., který toto vysoce specializované pracoviště vedl od jeho vzniku, jej na jeho pozici vystřídá prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) se řadí mezi jedno z nejkvalitnějších onkologických center v České republice. O jeho vznik se významně zasloužil Jaroslav Vaňásek, vedoucí lékař Onkologického a radiologického centra Multiscan a zároveň primář oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice. Spolu se svým týmem zkušených lékařů vybudoval kvalitní, dynamické pracoviště, zavádějící do praxe moderní metody léčby a pravidelně rozšiřující služby pro pacienty nejen z Pardubického kraje.

Na základě doporučení Jaroslava Vaňáska bude od nového roku pozici vedoucího lékaře KOC PK zastávat Karel Odrážka, špičkový odborník v oboru radiační onkologie a specialista na rakovinu prostaty a jiné urologické orgány. Díky svým bohatým odborným zkušenostem a dokonalé znalosti provozu centra bylo jmenování profesora Odrážky na pozici končícího docenta Vaňáska logickým krokem, kterým se jen stvrzuje dosavadní renomé pracoviště.

„Zásluhu na kvalitě Komplexního onkologického centra Pardubického kraje mají hlavně lidé, kteří v něm pracují. Věřím, že s profesorem Odrážkou jako vedoucím lékařem se bude naše pracoviště i nadále rozvíjet a poskytovat tu nejlepší péči onkologickým pacientům,“ uvedl jednatel společnosti Multiscan Ing. Sotirios Zavalianis. 

Pacient na prvním místě

V součinnosti a s podporou Jaroslava Vaňáska, jenž bude nově zastávat pozici emeritního primáře pracoviště, se bude Karel Odrážka starat o další rozvoj KOC PK a o zvyšování kvality a efektivity jeho fungování.

Přestože se jedná o poměrně mladé pracoviště, Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje se řadí mezi ty nejlepší, a to díky špičkové péči a vybavení, efektivní organizaci provozu a bezproblémové spolupráci mezi Nemocnicí Pardubického kraje a společností Multiscan, které jej společně tvoří.

„Onkologicky nemocných pacientů neustále přibývá a Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje je pro ně od svého vzniku zárukou té nejlepší péče. Jsem si jistý, že vzhledem ke svým zkušenostem a znalosti prostředí je profesor Odrážka skvělým nástupcem, který bude pokračovat v budování dobré pověsti centra,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Tomáš Gottvald, MHA.

 

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE (KOC PK) patří do sítě zdravotnických zařízení, která splňují odborná kritéria České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví mu byl udělen statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé. Tento statut vydává ministerstvo zdravotnictví pouze vybraným zařízením, které splní konkrétní podmínky. V těchto centrech poskytují péči špičkoví specialisté, kteří mají k dispozici nejnovější technologie i centrové léky. Tato centra jsou také školicími a vědeckými středisky.

KOC PK poskytuje komplexní onkologickou léčbu (léčbu zářením, chemoterapií, imunoterapií a podpůrnou léčbu a paliativní péči) pacientům s nádorovými onemocněními dospělého věku. Jeho cílem je zajistit onkologicky nemocným obyvatelům Pardubického kraje nejen co nejrychlejší diagnostiku a léčbu, ale také zkvalitnit její poskytování co nejdůslednějším používáním mezioborové protinádorové léčby vedené týmy složenými nejen z onkologů, ale i odborníků z ostatních klinických oborů.


Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici