Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje obhájilo statut centra vysoce specializované péče

4. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR z ledna tohoto roku byl pardubickému komplexnímu onkologickému centru po pěti letech znovu uznán statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé. Pro centrum, které tvoří Nemocnice Pardubického kraje a Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, to znamená především stvrzení úspěšného a efektivního fungování a zajišťování kvalitní péče onkologickým pacientům jak z Pardubického kraje, tak širokého okolí.

„Obhájení statutu vnímám jako potvrzení nejen kvality poskytované péče, ale také vynikající kooperace obou spolupracujících subjektů. Současně se tím znovu ukazuje význam našich velkých investic do modernizace přístrojového vybavení určeného právě pro diagnostiku a léčbu onkologicky nemocných v posledních letech,“ říká generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Tomáš Gottvald, MHA.

Mezi kritéria pro udělení statutu patřily například požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení nebo personální zabezpečení vysoce specializované péče. Zároveň byl stanoven požadavek na minimální počet léčených onkologických pacientů a provedených zdravotních výkonů ročně, a to za celou dobu fungování centra od roku 2015.

„Získání statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro nás bylo velmi důležité. Jeho udělením se nám potvrdilo, že jsme se vydali správnou cestou a že se můžeme řadit k nejlepším onkologickým centrům v České republice,“ uvádí prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., vedoucí lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. „Naše centrum je považováno za jedno z nejžádanějších. To jasně vypovídá o kvalitě a komplexnosti zdravotní péče, kterou poskytujeme pacientům s onkologickým onemocněním, jejichž počty neustále stoupají,“ dodává MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje je tvořeno dvěma spolupracujícími subjekty. Pardubická nemocnice zajišťuje lůžkovou onkologickou péči v rámci oddělení klinické a radiační onkologie a zároveň komplexní onkochirurgickou péči, na níž se podílejí multioborové týmy složené z lékařů a zdravotníků nemocnice i Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice. Multiscan má v gesci ambulance klinické a radiační onkologie, a to po celém Pardubickém kraji.

„Systém organizace našeho komplexního onkologického centra je velmi propracovaný. Je tím zajištěna dostupnost specializované a inovativní léčby pro všechny onkologicky nemocné nejen z našeho kraje, ale také z některých oblastí přilehlých regionů,“ vysvětluje generální ředitel Gottvald.

Vzájemně provázaný systém spolupráce mezi oběma zdravotnickými zařízeními i mezi dalšími odborníky z kraje, vysoká míra profesionality a neustálý rozvoj pracoviště po technické stránce byl oceněn již v roce 2017, kdy bylo Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje označeno dle statistik zdravotních pojišťoven za vzorové a jedno s nejvyšším počtem léčených a sledovaných pacientů.

„Za úspěchem centra stojí nejen špičkové lékařské vedení a kvalitní personální obsazení napříč všemi obory, ale i stamilionové finanční investice do modernizace pracoviště. Po dostavbě nové budovy klinické onkologie, obnově lineárního urychlovače a pořízení magnetické rezonance pro brachyterapii na oddělení radioterapie má společnost Multiscan další plány, jak inovovat a zkvalitňovat poskytování péče, zejména zvyšovat komfort a bezpečí z pohledu pacienta. Například po úspěšném zavedení používání moderního materiálu a infuzní techniky pro bezpečné a komfortnější podávání systémové léčby v ambulancích pardubického pracoviště, hodlá Multiscan zavést stejné vybavení a postupy i v detašovaných ambulancích. Mezi další plány patří zajištění svozové služby pro onkologické pacienty právě z Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitav,“ uzavírá majitel AKESO holdingu a.s. a jednatel společnosti Multiscan s.r.o. Ing. Sotirios Zavalianis.