Jak funguje lineární urychlovač

6. 1. 2023

Onkologické a radiologické centrum Multiscan v Pardubicích se pyšní nejmodernějšími přístroji pro radioterapii. Lineární urychlovač TrueBeam od americké firmy Varian Medical Systems za více než 80 milionů korun vyniká především svou univerzálností: je možné ho použít k ozáření velkých i velmi malých objemů.

„Radioterapie je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak léčit onkologická onemocnění."

Lineární urychlovač zblízka

V Multiscanu používáme dva lineární urychlovače TrueBeam. Oba dva jsou vybaveny vícelistovým kolimátorem, systémem OBI a 6d ozařovacím stolem. Jeden z nich navíc možností ozařovat elektronovým svazkem. Oba přístroje TrueBeam jsou schopny ozařovat pacienty technologií dynamického IMRT a technikou RapidArc.

FIXAČNÍ PODLOŽKA (HRUDNÍK)

Lineární urychlovač TrueBeam využívá moderní technologie. Díky ozařovacímu stolu umožňujícímu pohyb v šesti osách lze přesněji upravit polohu pacienta před zahájením ozařování. Přístroj má pro radiologické asistenty velmi intiuitivní ovládání. Možnost určité automatizace dokáže zkrátit ozařovací čas. Při konstrukci lineárního urychlovače TrueBeam byla věnována velká pozornost také bezpečnostním mechanismům. Umožňuje radiologickým asistentům, aby si rychle ověřili, že jsou všechny plánované pohyby lineárního urychlovače a ozařovacího stolu bezpečné, a to ještě před začátkem ozařování.


ZAŘÍZENÍ KE SNÍMÁNÍ DÝCHACÍCH POHYBŮ PACIENTA (RESPIRATORY GATING)

Umožňuje automatické přizpůsobení techniky ozařování dýchacím pohybům pacienta systémem respiratory gating a aplikaci vysoce precizní stereotaktické radioterapie. Díky synchronizaci ozáření s dýchacími pohyby pacienta dosahujeme nižší dávky v okolních zdravých tkáních. 


SONDY K MĚŘENÍ POVRCHOVÉ DÁVKY

Vlastnosti svazků záření jsou oproti starším přístrojům konstrukčně upraveny. Vyšší dávkový příkon zkracuje ozařovací čas. TrueBeam zajišťuje vysokou přesnost dávky do cílového objemu, což umožňuje dodat dostatečně vysokou dávku při současném šetření okolních zdravých tkání pacienta.


TERMOPLASTICKÁ MASKA

Termoplastická maska je jednou z pomůcek pro znehybnění pacienta během radiační terapie. Maska se využívá při ozařování hlavy nebo krku a je připevněna k ozařovacímu stolu. Přizpůsobí se tvaru pacientova těla a jemně ho fixuje na správném místě. K výrobě termoplastické masky se používají materiály na bázi polyesteru.

 

„Ozařování je bezbolestné a po celou dobu pacienty sledujeme pomocí průmyslové kamery."

Galerie