Čtvrtý ročník Pardubického radiologického kolokvia opět s podporou společnosti Multiscan

8. 11. 2022

Na 8. listopadu každoročně připadá Světový den radiologie a toto datum neodmyslitelně patří i k odborné konferenci Pardubické radiologické kolokvium, které pořádá Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Na realizaci této akce se již počtvrté finančně podílela i naše společnost.

Pardubické radiologické kolokvium se formou přednášek a prezentací odborníků snaží přiblížit nejen studentům oboru radiologická asistence témata ze své praxe, diskutovat o aktuálních otázkách a vzdělávat nejen pardubické studenty, ale i ostatní zájemce o tento obor.

Na téma Radiologové a radiologičtí asistenti pomáhající pacientům letos vystoupili například doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., primář Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové, který se zaměřil na psychologické aspekty v činnosti radiologického asistenta v nukleární medicíně nebo vedoucí radiologický asistent Radiodiagnostického oddělení Vojenské fakultní nemocnice v Praze a předseda Společnosti radiologických asistentů ČR Mgr. Ondřej Krahula, MBA. se svojí přednáškou Možnosti perioperačního zobrazení v radiologii.

Letošní ročník měl i své zahraniční zastoupení. Z Prešovské univerzity do Pardubic zavítala zástupkyně vedoucí katedry pro teoretickou výuku radiologické techniky RNDr. Bc. Anna Horňáková, Ph.D., která účastníkům představila své univerzitní pracoviště.

S přednáškou Zobrazení krku v radiodiagnostice vystoupil zástupce společnosti Multiscan a Pardubické nemocnice MUDr. Oldřich Vincent.

Galerie