Cesta pacienta onkologickou léčbou

27. 2. 2024

Onkologická léčba je jednou z nejnáročnějších disciplín medicíny. Je to proces, který zahrnuje péči lékařů a specialistů napříč obory spolu s pokročilou technologií. Profesionální zdravotnický personál, jeho empatický přístup i dostupné moderní vybavení cestu nemocného léčbou významně ulehčují. Jak k terapii přistupujeme v onkologickém a radiologickém centru Multiscan v Pardubicích, přiblížila vrchní sestra Mgr. Ľubica Elichová, DiS., MBA.

Konziliární ambulance

Vstupní ambulance pro pacienty s nově zjištěným nádorovým onemocněním, kde se setkávají s odborníky a získávají informace o plánovaném léčebném postupu.

Samotnou diagnózu se pacient dozví od svého lékaře specialisty, za kterým přišel s obtížemi, a to na základě běžných zobrazovacích metod a histologického či cytologického vyšetření. Následně přichází přímo k nám do Multiscanu, kde se v konziliární ambulanci stanoví plánovaný léčebný postup, který se u každého pacienta liší podle diagnózy a podle stadia onemocnění. Pokud jsou potřeba další vyšetření, sestra je kompletně zařídí a předá pacientovi termíny, kdy a kam se má dostavit. „Je výhodou, když pacient do konziliární ambulance přijde s doprovodem. Množství informací, které dostane na první konzultaci, je natolik obsáhlé, že většinou není schopen si po odchodu z ambulance vše zapamatovat,“ popisuje Ľubica Elichová.

Radioterapie

Léčba onkologických onemocnění využívající ionizující záření k poškození DNA nádorových buněk, což vede k jejich zničení nebo k zastavení jejich růstu.

Vyjma léčby dětí a hematologických malignit poskytuje onkologické a radiologické centrum léčbu nádorových onemocnění všech typů. V rámci radioterapie je to ozáření lineárním urychlovačem a přístrojem pro brachyterapii. Za zmínku stojí různé druhy ozáření, například takzvaná stereotaxe, tj. vysoce specializovaná metoda zevní radioterapie, která spočívá ve velmi přesné aplikaci vysokých dávek záření cílených do nádoru v krátkém časovém období, což značně zvyšuje efekt. Anebo takzvaný respiratory gating, tedy ozařovací technika, která využívá fyziologické dechové pohyby s cílem snížit dávku na zdravé tkání a například u nádoru prsu šetří plíce a srdce.

Klinická onkologie

Obor medicíny, který využívá metody, jako je chemoterapie, hormonální léčba, biologická a cílená léčba, imunoterapie.

V Multiscanu zajišťujeme léčbu pro pacienty z Pardubického kraje z regionu Chrudimska, Orlickoústecka a Svitavska i pro část pacientů ze Středočeského kraje. Na všech našich pracovištích poskytujeme léčbu cytostatickou a hormonální, v Pardubicích dále ještě biologickou a cílenou léčbu a imunoterapii. Pardubický stacionář disponuje dvaceti lůžky k aplikaci onkologické léčby. Zajišťujeme aplikace také ve stacionářích v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách a v Hořovicích. Cytostatika i preparáty biologické léčby jsou připravovány centrálně v lékárně sesterské společnosti Multiscan Pharma.

Vylepšená ambulance v Ústí nad Orlicí

Onkologickou péči zajišťuje pacientům i ambulance onkologie v Ústí nad Orlicí. Detašované pracoviště Multiscanu letos prošlo rozsáhlou přestavbou za 12 milionů korun, díky níž jsou prostory pro pacienty i personál příjemnější a zdravotnické, kancelářské i technické vybavení modernější.

„Ambulance klinické onkologie v Ústí nad Orlicí je po Svitavách druhým pracovištěm, které prošlo přestavbou. Krásné velké prostory nám umožnily realizovat naše představy, a to jak po stránce praktické, tak architektonické. Stejně jako svitavská onkologická ambulance je i ta orlickoústecká strategickým místem pro poskytování kvalitní onkologické péče v Pardubickém kraji. Rozsáhlou rekonstrukcí jsme jen potvrdili důležitost tohoto zařízení a nutnost vylepšení pro pacienty i personál,“ uvádí výkonná ředitelka AKESO Ing. Mgr. Martina Kulštejnová.

Pacienti u nás podstupují náročnou léčbu a je nanejvýš důležité, aby se tu cítili dobře. Budova klinické onkologie i detašované ambulance nabízí dostatečně velké prostory pro práci, špičkové vybavení a příjemné prostředí a komfort pro naše pacienty i zaměstnance.

Dispenzarizace

Dispenzarizace je dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta. Cílem je včasné zachycení a léčba nemoci, když dojde k recidivě (návratu nemoci).

Pokud pacientovi ustoupily veškeré známky onemocnění, laboratorní hodnoty se vrátily do normálu a ani zobrazovací vyšetření nevykazují žádný nález, mluví se o remisi. Její dosažení ale ještě nemusí znamenat úplné vyléčení, protože v těle pacienta mohou přetrvávat ložiska, která se nedají uvedenými metodami detekovat, tudíž je nezbytné pacienta i nadále aktivně sledovat. „V rámci dispenzární ambulance jsou pacienti sledováni minimálně 5 let od diagnózy v pravidelných intervalech, které se postupně prodlužují,“ vysvětluje Ľubica Elichová.