Český den proti rakovině v Multiscanu již počtvrté

11. 5. 2022

Žluté kytičky s barevnou stužkou jsou symbolem veřejné sbírky Český den proti rakovině. Historie této tradiční akce sahá do roku 1996 a my ji aktivně podporujeme již čtyři roky. I tentokrát jsme zakoupili žluté kytičky, které budeme zdarma 11. 5. 2022 nabízet jak zaměstnancům, tak pacientům centra.

Po dvou letech, kdy se sbírka na podporu boje proti nádorovým onemocněním uskutečnila v září, se Český den proti rakovině letos koná opět v květnu. Dne 11. května 2022 se vydají tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách do ulic, aby nabízeli kytičky měsíčku lékařského s fialovou stužkou. Liga proti rakovině, která tradiční sbírku pořádá, tentokrát cílí na mladou generaci. Tématem letošního ročníku je rakovina děložního čípku a varlat.

V případě rakoviny varlat se jedná o diagnózu, kterou si nejčastěji vyslechnou mladí muži v plné síle mezi 20 a 40 lety. Jedná se o nádor, který je ovšem úspěšně léčitelný, když muž přijde do ordinace včas.

Pro druhý typ nádorového onemocnění, rakovinu děložního čípku, existuje dokonce nástroj, jak jej zcela eliminovat. Předsedkyně Ligy proti rakovině MUDr. Michaela Fridrichová apeluje: „V posledních dvou letech v debatách o očkování proti covid-19 zapadlo téma očkování proti lidskému papilomaviru jako původci 99% diagnóz rakoviny děložního čípku. Přitom existují již tři vysoce účinné vakcíny, které přinášejí naději k úplnému vymýcení této nemoci. Ve společnosti je sice povědomí o tom, že by se dívky mezi 13. a 14. rokem měly očkovat, ale každoročně počet očkovaných klesá, nyní se pohybuje okolo 65 %.“

Hlavním cílem Ligy proti rakovině je obecně snížení úmrtnosti na zhoubné nádory, čehož se snaží dosáhnout hned několika programy, prevencí nádorových onemocnění a výchovou ke zdravému způsobu života, zlepšením kvality života onkologických pacientů a podporou onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Společnost Multiscan bude i nadále pokračovat v podpoře této neziskové organizace a zakoupením kytiček chce zvyšovat povědomí o fungování Ligy a o jejích záslužných podpůrných aktivitách, které souvisejí s prevencí a léčbou onkologických onemocnění.

Český den proti rakovině můžete podpořit i vy, a to zakoupením žluté kytičky buď na ulicích, nebo v kamenných obchodech. Více najdete na webových stránkách.