Český den proti rakovině v Multiscanu

15. 5. 2019

Dne 15. 5. 2019 probíhá 23. ročník celostátní veřejné sbírky Český den proti rakovině, který pořádá Liga proti rakovině. V letošním roce se ke sbírce připojila i společnost Multiscan a zakoupila pro své zaměstnance a pacienty kytičky měsíčku lékařského.

Celkový výtěžek ze sbírky bude použit na prevenci a výzkum nádorového onemocnění plic.

„Jsme rádi, že se můžeme na takto záslužném projektu podílet, a kromě svých odborných možností pomoci i finančně. Každodenně se setkáváme s onkologickými pacienty a uvědomujeme si, jak je těžké s nemocí bojovat a kolik sil ten boj stojí. Zapojení do sbírky formou finanční pomoci a zakoupení kytiček nejen pro pacienty, ale i personál považujeme za automatické a rádi přispějeme i v dalších letech,“ uvádí ředitel Onkologického a radiologického centra Multiscan Ing. Pavel Pivrnec.

Rozdáváním kytiček a informativních letáků pacientům byly pověřeny zdravotní sestřičky a radiologické asistentky. S vědomím důležitosti významu sbírky se své role zhostily rády a velmi dobře.

„Český den proti rakovině je všeobecně známá charitativní akce, která má význam a dlouhou tradici, proto jsem ráda, že se do ní zapojil i Multiscan. Sestřičky i radiologické asistentky a asistenti nápad s kytičkami uvítali a stejně tak reagují i pacienti, kteří od nás kytičky dostávají po celý dnešek jako pozornost,“ připojuje Mgr. Barbora Švédová, vedoucí sestra.

Galerie