prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 016 400

Radiační onkologie Pardubice

Radiologické centrum Multiscan Pardubice zahájilo provoz radioterapeutického oddělení v lednu 2003 a v březnu téhož roku slavnostně otevřelo nově instalovaný lineární urychlovač vybavený nejmodernější technologií pro léčbu technikou IMRT. Nadále provozovalo kobaltový ozařovač Teragam, který byl demontován a v roce 2008 byl nahrazen novým lineárním urychlovačem. Zároveň proběhla modernizace stávajícího lineárního urychlovače. Pracoviště je od roku 2006 vybaveno přístrojem pro brachyterapii (léčbu z krátké nebo kontaktní vzdálenosti) s vysokým dávkovým příkonem. Pro léčbu nenádorových onemocnění je používán rentgenový ozařovač Wolf - Medizintechnik T-200. Pracoviště je držitelem certifikátu kvality od německé společnosti TÜV – Rheinland (certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016).

doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Vzdělání

1993-1999 Lékařská fakulta, Univerzita Palackého. Olomouc
2003 Odborná způsobilost v radioterapii
2006 Specializační způsobilost v radiační onkologii
2010 ukončeno postgraduální studium na LF UK HK, obor Klinická onkologie a
radioterapie
2014 ukončeno habilitační řízení

Jiná kvalifikace

2002 ESTRO teaching course on Modern Brachytherapy Techniques
2004 ESTRO teaching course on Radiotherapy Treatment Planning Principles and Practice
2004 ESTRO teaching course on Brachytherapy in Gynaecological Malignancies
2005 ESTRO teaching course on IMRT and Other Conformal Techniques in Practice
2006 ESTRO teaching course on Modern Brachytherapy Techniques
2007 ESTRO teaching course on Brachytherapy for Prostate Cancer
2008 ESTRO teaching course on Target Volume Determination in Radiotherapy
2015 ESTRO teaching course on Clinical Practice and Implementation of Image-guided
Stereotactic Body Radiotherapy

Zahraniční stáže

2006 Cancer Center and Institute of Oncology Gliwice, Prof. B. Maciewski
2009 ESTRO TTG – AKH Wien, Prof.R.Pötter

Člen

American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Publikační činnost

A. Původní vědecké publikace in extenso uveřejněné v časopisech s IF

Dolezel M, Odrazka K, Vaculikova M, Vanasek J, Sefrova J, Paluska P, Zouhar M, Jansa J, Macingova Z, Jarosova L, Brodak M, Moravek P, Hartmann I. Dose escalation in prostate radiotherapy up to 82 Gy using simultaneous integrated boost - direct comparison of acute and late toxicity with 3D CRT 74 Gy and IMRT 78 Gy. Strahlenther Onkol. 2010;186:197-202 [IF=3,567]
Dolezel M, Odrazka K, Vanasek J, Kohlova T, Kroulik T, Kudelka K, Spitzer D, Mrklovsky M, Tichy M, Zizka J, Jalcova L. MRI-based preplanning in patients with cervical cancer treated with 3D brachytherapy. Br J Radiol. 2011 Sep;84(1005):850-6. [IF=2,062]
Dolezel M, Odrazka K, Zizka J, Vanasek J, Kohlova T, Kroulik T, Spitzer D, Ryska P, Tichy M, Kostal M, Jalcova L. MRI-based preplanning using CT and MRI data fusion in patients with cervical cancer treated with 3D-based brachytherapy: feasibility and accuracy study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84(1):146-52. [IF=4,521]

Dolezel M, Stastny K, Odrazka K, Vanasek J, Kohlova T, Dvorakova D, Kolarova I, Kroulik T, Jalcova L. Perioperative interstitial CT-based brachytherapy boost in breast cancer patients with breast conservation after neoadjuvant chemotherapy. Neoplasma. 2012;59(5):494-9. [IF=1,440]

Dolezel M, Odrazka K, Vanasek J, Vaculikova M, Sefrova J, Jansa J, Macingova Z, Brodak M, Hartmann I, Melichar B. Neoadjuvant hormonal therapy in prostate cancer – impact of
PSA level before radiotherapy. JBUON 2013;18(4):949-953. [IF=0,701]

Dolezel M, Odrazka K, Zouhar M, Vaculikova M, Sefrova J, Jansa J, Paluska P, Kohlova T, Vanasek J, Kovarik J. Comparing morbidity and cancer control after 3D-conformal (70/74 Gy) and intensity modulated radiotherapy (78/82 Gy) for prostate cancer. Strahlenther Onkol. 2015 Apr;191(4):338-46. [IF=2,914]

Dolezel M, Slezak P, Odrazka K, Vanasek J, Hlavka A, Ulrych V, Stuk J, Waczulikova I, Hartmann I. Interfraction variation in prostate cancer - analysis of 11726 cone-beam CT. J BUON. 2015 Jul-Aug;20(4):1081-7. [IF=2,914]

Holečková P, Krčmová L, Létal J, Svobodník A, Kalábová H, Kašparová M, Plíšek J, Pála M, Vítek P, Solichová D, Zezulová M, Študentová H, Doležel M (corresp. author), Melichar B. Urinary neopterin concentration and toxicity of radiotherapy in patients with head and neck carcinoma during external beam radiation. Anticancer Res. 2013 Sep;33(9):4097-101. [IF=1,713]

Trivedi SV, Melichar B, Majirsky M, Vesely P, Kalabova H, Studentova H, Kujovska Krcmova L, Solichova D, Doležel M (corresp. author). Urinary neopterin concentrations during radiotherapy for gynecological cancer. Pteridines 2014 (in press). [IF=0,520]

Brodak M, Kosina J, Holub L, Louda M, Odrazka K, Dolezel M, Sefrová J, Jansa J, Pacovsky J. Radical prostatectomy in high-grade prostate cancer, salvage and adjuvant radiotherapy. Urol Int. 2011;86(2):146-51. [IF=0,924]

Dvorak J, Zoul Z, Melichar B, Petera J, Vesely P, Vosmik M, Dolezel M. Liposomal doxorubicin combined with regional hyperthermia: reducing systemic toxicity and improving locoregional efficacy in the treatment of solid tumors. J Chemother. 2004 Nov;16 Suppl 5:34-6. [IF=0,843]

Kolarova I, Vanasek J, Kandrnal V, Odrazka K, Dusek L, Chrobok V, Belohlavek O, Dolezel M, Petruzelka L, Michalek R, Jarkovsky J. PET/CT significance for planning radiotherapy of head and neck cancer. Neoplasma. 2012;59(5):536-40. [IF=1,440]

Odrazka K, Dolezel M, Vanasek J, Vaculikova M, Zouhar M, Sefrova J, Paluska P, Vosmik M, Kohlova T, Kolarova I, Macingova Z, Navratil P, Brodak M, Prosvic P. Time course of late rectal toxicity after radiation therapy for prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2010 Jun;13(2):138-43. [IF=2,263]

Odrazka K, Dolezel M, Vanasek J, Vaculikova M, Zouhar M, Sefrova J, Paluska P, Vosmik M, Kohlova T, Kolarova I, Navratil P, Brodak M, Prosvic P, Hoffmann P. Late toxicity after conformal and intensity-modulated radiation therapy for prostate cancer: Impact of previous surgery for benign prostatic hyperplasia. Int J Urol. 2010 Sep;17(9):784-90. [IF=1, 460]

Odrazka K, Petera J, Kohlova T, Dolezel M, Vaculikova M, Zouhar M, Malek V, Hobza V, Latr I, Nemecek S, Sercl M, Ryska P, Blaha M, Cermakova E. Prognostic impact of hemoglobin level prior to radiotherapy on survival in patients with glioblastoma. Strahlenther Onkol. 2003 Sep;179(9):615-9. [IF=3,602]

Odrazka K, Vaculikova M, Dolezel M, Petera J, Moravek P, Prosvic P, Zoul Z, Vosmik M, Dolezal J, Simakova E. Is it reasonable to consider second-line chemotherapy in patients with hormone-refractory prostate cancer? Oncol Rep. 2005 Oct;14(4):1077-81. [IF=1,567]

Odrazka K, Zouhar M, Petera J, Vaculikova M, Dolezel M, Vosmik M, Tucek P. Comparison of rectal dose-volume constraints for IMRT prostate treatment planning. Phys Med. 2005 October - December;21(4):129-35. [IF=0,698]
Petera J, Odrázka K, Zouhar M, Bedrosová J, Dolezel M. High-dose-rate interstitial brachytherapy for the treatment of penile carcinoma. Strahlenther Onkol. 2004 Feb;180(2):123-5. [IF=3,602]

Petera J, Dolezel M, Jirousek Z, Tucek L, Bedrosová J, Frgala T. High dose rate brachytherapy in the treatment of oral cancer-the preliminary one institution experience. Neoplasma 2006; 53(3):232-6. [IF=1,247]

Sefrova J, Odrazka K, Paluska P, Belobradek Z, Brodak M, Dolezel M, Prosvic P, Macingova Z, Vosmik M, Hoffmann P, Louda M, Nejedla A. Magnetic Resonance Imaging in Postprostatectomy Radiotherapy Planning. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:911-8. [IF=4,592]

Vanasek J, Odrazka K, Dolezel M, Kolarova I, Jarkovsky J, Pavlik T, Hlavka A, Dusek L. Statistical analysis of dose-volume profiles and its implication for radiation therapy planning in prostate carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013;86(4):769-76. [IF=4,521]

Vanasek J, Odrazka K, Dusek L, Jarkovsky J, Michalek R, Chrobok V, Dolezel M, Kolarova I. Experience with intensity-modulated radiotherapy in the treatment of head and neck cancer. J BUON. 2013 Oct-Dec;18(4):970-6. [IF=0,701]

 

B. Přehledné/souborné vědecké publikace in extenso uveřejněné v časopisech s IF

Odrazka K, Petera J, Zouhar M, Vosmik M, Vaculikova M, Dolezel M, Kohlova T, Filip S, Ceral J, Hobza V, Rehak S, Dolezal J. Clinical results of intensity-modulated radiation therapy (IMRT) for tumors of the head and neck region. Neoplasma. 2005;52(2):85-94. [IF=1,117]

 

C. Původní vědecké publikace in extenso uveřejněné v recenzovaných vědeckých časopisech bez IF

Doležel M, Vaňásek J, Odrážka K, Kroulík T, Kudelka K, Tichý M, Košťal M, Vocásek Z: 3D MR-based brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku – časné klinické výsledky. Česká gynekologie 2012;77:507-513.

Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Mrklovský M, Hoffmann P, Lucký K, Hartmann I: Eskalace dávky na intraprostatickou lézi - výsledky akutní a časné chronické toxicity. Ces Urol 2013;17(3):175-182.

Doležel M, Odrážka K, Vaňásek J, Vaculíková M, Šefrová J, Jansa J, Mačingová Z, Zouhar M, Paluska P, Broďák M, Hartmann I. Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty –
toxicita. Klin Onkol 2013;26(6):409-14.

Odrážka K, Doležel M (koresp. autor), Vaňásek J, Vaculíková M, Zouhar M, Šefrová J, Paluska P, Vošmik M, Kohlová T, Kolářová I, Broďák M, Navrátil P, Prošvic P, Hoffmann P, Hafuda A. Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty – kontrola nádoru. Klin Onkol 2013;26(6):415-20.

Petera J, Doležel M, Odrážka K: Karcinom penisu – brachyterapie jako alternativa amputace. Urologie pro praxi 2005;3:119-120.

Odrážka K, Vaculíková M, Doležel M, Zouhar M, Petera J, Moravek P., Vošmik M, Zoul Z, Broďák M, Šimáková E: Chronická toxicita trojrozměrné konformní radioterapie (3D-CRT) karcinomu prostaty. Klin Onkol. 2006;16:222-227.

Vošmik M, Odrážka K, Doležel M, Vaculíková M, Kordač P, Zouhar M, Petera J, Jansa J, Zoul Z, Paluška P, Vokurka J: IMRT with the use of simultaneous integrated boost in treatment of head and neck cancer. Acta Medica 2006;44:167-173.

Sirak I, Petera J, Odrážka K, Doležel M, Zoul Z, Vaculíková M: Chemotherapy intensity importance in concurrent chemoradiotherapy of locally advanced cancer. Česká Gynekologie 2006;71:308-311.

Petera J, Odrážka K, Doležel M, Zoul Z, Vaculíková M, Šefrová J, Sirák I: Radioterapie paraaortálních uzlin a brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem s konkomitantní chemoterapií u pacientek s lokálně pokročilým cervikálním karcinomem.Česká gynekologie 2007;72:126-130.

Kolářová I, Vaňásek J, Odrážka K, Petruželka L, Doležel M, Nechvíl K: Využití PET/ CT vyšetření při plánování radioterapie nádorů ORL oblasti. Klin Onkol. 2009;22:98-103.

Vaňasek J, Odrážka K, Doležel M, Kolářová I: Adaptivní IG-IMRT karcinomu prostaty. Klin Onkol. 2011;24:361-366.

Hartman I, Šmakal O, Václavík J, Doležel M, Študent V: Laparoskopická adrenalektomie ve FN Olomouc – patnáctileté zkušenosti. Ces Urol 2013;17(4):246-253.

 

D. Přehledné/souborné vědecké publikace uveřejněné v recenzovaných vědeckých časopisech bez IF

Doležel M, Petera J, Odrážka K, et al: Brachyterapie v léčbě tumorů hlavy a krku. Radiační onkologie 2005; 5(1):17-19.

Doležel M, Petera J, Odrážka K, et al: Brachyterapie v léčbě karcinomu penisu. Urologické listy 2005;(4):22-25.

Doležel M, Vaňásek J, Odrážka K, Tichý M: Pokroky v léčbě karcinomu děložního hrdla – 3D plánování HDR brachyterapie pomocí CT/MR Ceska Gynekol. 2008 Jun;73(3):144-9.

Doležel M: 3D HDR brachyterapie v léčbě gynekologických malignit. Postgraduální medicína 2009; 11 (3): 315-317.

Doležel M: Radioterapie karcinomu prsu. Postgraduální medicína 2012; 14 (5): 561-568.

Hartmann I, Doležel M: Nádory močové trubice. Urologie pro praxi 2004; 1: 14-16.

Odrážka K, Doležel M, Vaňásek J: Zevní radioterapie karcinomu prostaty. Postgraduální medicína 2012; 14 (5): 556-560.

 

E. Monografie a kapitoly v monografiích

Autor monografie

Cílená radioterapie karcinomu prostaty, Doležel M, Nucleus HK, 2011, ISBN 978-80-87009-81-9 (100 stran)


Spoluautor kapitoly v monografiích

Radiační onkologie, Šlampa P, Petera J a kolektiv, Galén Karolinum, 2007 - Zhoubné nádory hlavy a krku (Vošmik M, Šlampa P, Kubeš J, Pála M, Doležel M, Růžičková J, Kordač P)

Onkogynekologie, Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Grada Publishing, a.s., 2009 – Radioterapie (Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M )

Onkogynekologie, Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Grada Publishing, a.s., 2009 - Nádory vulvy: radioterapie (Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M )

Onkogynekologie, Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Grada Publishing, a.s., 2009 - Nádory pochvy: radioterapie (Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M )

Onkogynekologie, Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Grada Publishing, a.s., 2009 - Nádory děložního hrdla: radioterapie (Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M )

Onkogynekologie, Cibula D, Petruželka L a kolektiv, Grada Publishing, a.s., 2009 - Nádory děložního těla: radioterapie (Tomancová V, Vaňásek J, Vítek P, Doležel M )

Karcinom ledviny, Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K a kolektiv, Mladá fronta a.s., 2010 – Radioterapie (Odrážka K, Vaňásek J, Doležel M, Šefrová J)

Karcinom ledviny, Kolombo I, Hanuš T, Odrážka K a kolektiv, Mladá fronta a.s., 2010 - Systémová léčba (Odrážka K, Vaňásek J, Šefrová J, Doležel M)

Kontakt