prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

469 653 336

Onkologie Chrudim

Zajišťuje léčbu cytostatickou a hormonální pro pacienty z regionu Chrudimska.

MUDr. Vladimír Chochola

/ Vedoucí lékař

Pracovní zkušenosti

2006 - doposud - Multiscan s. r. o., Ambulance klinické onkologie Chrudim

1985 - 2006 - Nemocnice Pardubického kraje, Chrudimská nemocnice - Oddělení klinické onkologie

1982 - 2004 - Rychlá záchranná služba, Chrudim

1982 - 1985 - Nemocnice Pardubického kraje, Chrudimská nemocnice - Interní lůžkové oddělení

1981 - 1982 - Nemocnice Pardubického kraje, Chrudimská nemocnice - Oddělení tuberkulózních a respiračních onemocnění

Dosažené vzdělání

1991 - atestace z klinické onkologie

1984 - atestace z interního lékařství I. st.

1981 - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta 

Členství v odborných společnostech

ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP

Publikační činnost

2008 - Poster na JOD - Pacient s generalizovaným karcinomem ledviny, duplicitním karcinomem prostaty s dlouhodobým přežitím - kazuistika