prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

466 016 432

Centrální příprava cytostatik

Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány léčivé přípravky, kterými jsou léčeni na Ambulancích klinické onkologie společnosti Multiscan.

1. 6. 2009 zahájilo provoz Oddělení centrální přípravy cytostatik společnosti Multiscan Pharma, s.r.o... Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány léčivé přípravky, kterými jsou léčeni na Ambulancích klinické onkologie společnosti Multiscan. Zřízení výše zmíněného oddělení je založeno na snaze vyhovět zákonu 378/2007 Sb. a vyhlášce 84/2008 Sb. a snaze společnosti Multiscan neustále zvyšovat kvalitu poskytované léčebné péče.

Podle výše zmíněných právních norem musí být sterilní onkologické léčivé přípravky připravovány pouze na pracovišti - v lékárně se specifickým uspořádáním a vybavením. Personál, lékárníci a farmaceutičtí laboranti, kteří jsou vyškoleni pro tuto činnost, připravují léčiva podle aktuálních požadavků ošetřujícího lékaře v daný čas potřeby. Příprava léčiv na Oddělení centrální přípravy cytostatik spočívá prakticky v ředění koncentrovaných či pevných skupenství léčiv vhodnými infuzními roztoky za podmínek zajišťujících kvalitu připravovaných léčiv a současně ochranu personálu podílejícího se na přípravě.

Oddělení centrální přípravy cytostatik Multiscan Pharma, s.r.o. se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, a.s.