Magnetická rezonance - objednání

Potřebujete vyšetření na magnetické rezonanci? Nečekejte. Máme nejkratší objednací lhůty, stačí zavolat na 721 198 865 a náš personál s Vámi ochotně sjedná termín.

Najdete nás v areálu Polikliniky Vektor, Rokycanova 2798, 53202 Pardubice.

tel. 721 198 865

rokycanova@multiscan.cz

Ordinační doba

Lékař Den Hodiny
- Po-Ne 7:00 – 21:30
včetně svátkůObjednávání

Osobně na recepci pracoviště v Rokycanově ulici nebo telefonicky našim recepčním na libovolné číslo z uvedených pevných linek 464 007 611, 464 007 613 či mobilního operátora 721 198 865, v případě potřeby budete spojeni s dalšími našimi pracovníky.

Chce-li poslat žádanku faxem, pak na číslo 464 007 612. Chcete-li se dotázat mailem recepce, pak na adresu rokycanova@multiscan.cz. Chce-li se objednat mailem nebo posíláte-li žádanku faxem je potřebné, abyste zaslali sken žádanky (poukazu) na vyšetření a uvedli také kontaktní telefon na Vás.

Vyšetření magnetickou rezonancí lze výjimečně uskutečnit na žádost pacienta a za přímou úhradu i bez lékařského doporučení. Před takovým vyšetřením však náš lékař stanoví krátkou konzultací, zda požadavek pacienta je z pohledu vhodnosti typu a modifikace vyšetření optimální a případně mu doporučí vyšetření jinak cílené nebo modifikované.

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt nejen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale i v republice.

Z vyšetření magnetickou rezonancí jsou v případě potřeby poskytována obrazová data na CD, které je čitelné i na běžném počítači.

Při vyšetření magnetickou rezonancí může být žádoucí, aby pacientovi do žíly byla podána diagnostická látka, tak zvaná kontrastní látka. Smyslem její aplikace je zobrazit odchylky, chorobné stavy, které bez jejího podání nejsou zjistitelné buď vůbec nebo velmi špatně a nespolehlivě. Kontrastní látky pro vyšetření magnetickou rezonancí (organické sloučeniny gadolinia) mohou mít občas nepříjemné nežádoucí účinky; jejich výskytu lze do značné míry předejít modifikovanou volbou vyšetření nebo cíleným preventivním podáním některých léků. Nežádoucí reakce mohou být výraznější nebo jejich zvládání komplikovanější, pokud pacient není lačný. (Jste-li alergik nebo jste v minulosti měl nepříjemnou reakci na aplikaci kontrastní látky, prosíme, nezapomeňte nám to při objednávání sdělit.)

Proto před plánovaným vyšetřením magnetickou rezonancí je žádoucí, aby pacient byl lačný, což znamená, že přibližně čtyři až šest hodin nic nejí. Přitom však nemá výrazněji omezovat příjem tekutin, aby nebyl žíznivý. Je vhodné, aby se pacient dostavil o něco dříve, než je plánovaný čas jeho vyšetření, aby se před vyšetřením mohl vyprázdnit.

Zásady přípravy před vyšetřeními jsou dobře známy zdravotnickým pracovníkům, kteří Vás na vyšetření posílají nebo objednávají a pokud se tedy neobjednáváte sami, nerozpakujte se jich na přípravu zeptat. Jste-li již k nám objednáni a nejste si jisti, jak se náležitě připravit, raději nám zavolejte. Je škoda, když vyšetření je zbytečně znehodnocováno tím, že pacient nevěděl, jak se – v podstatě nenáročně – na vyšetření správně připravit.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se na vyšetření máte objednat sami, a pokud Vám telefonická komunikace nečiní potíže, je vždy lepší, když nám spíše zavoláte osobně, než abyste to ponechávali rodinným příslušníkům.

Lékařské popisy vyšetření jsou vyhotovovány obvykle nejpozději následující pracovní den.

Přístrojové vybavení

(1) Siemens Magnetom Avanto 1,5 T
(2) Siemens Magnetom Skyra 3 T

Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance je v přízemí polikliniky Vektor v Rokycanově ulici čp. 2798 (nová velká šestipatrová budova v centru města, ale na jižní straně od železnice!).

Nejčastější dotazy

Kterým z našich přístrojů má být pacient vyšetřen?

Oba přístroje svým špičkovým vybavením umožňují celotělové vyšetřování všech rutinních medicínských indikací po potřeby ambulantní i nemocniční klinické medicíny i některých výzkumných úkolů, na nichž se naše pracoviště podílí.

O tom, na kterém z přístrojů se vyšetření magnetickou rezonancí uskuteční, rozhoduje řada především medicínsko technických okolností, mezi než náleží především doplňkové vybavení přístrojů. Zejména jde o cívky, které se kladou na povrch těla pacienta, nebo do nich pacient vkládá končetinu. Tyto velmi drahé cívky jsou potřebné pro uskutečnění některých cílených vyšetření a u každého přístroje jsou poněkud jiné, pořizovali jsme je tak, abychom se vyhnuli zbytečným duplicitám vybavení a naopak abychom mohli uskutečňovat všechna vyšetření v kvalitě, která je pokládána za světový standard.

Pacienti, kteří jsou vyšetření na přístroji s intenzitou magnetického pole 1,5 T, si však občas mylně myslí, že jsou vyšetřeni hůře, než pokud by byli vyšetřeni přístrojem s intenzitou pole 3 T. Není tomu tak.

S jistým zjednodušením lze říci, že přístroj Siemens Magnetom Skyra 3 T, který byl do provozu dán koncem roku 2015, je zvláště vhodný k detailnímu posuzování některých onkologických a neurologických onemocnění, a to především v úvodu léčby nebo ve zlomových bodech průběhu choroby, zatímco přístroj Siemens Magnetom Avanto 1,5 T je nejen postačující, ale i technologicky vhodnější k rutinnímu vyšetřením řady neurologických a interních chorob.

Náš nový přístroj je vybaven velmi nákladnými speciálními doplňky, umožňujícími v kvalitě, technologicky naprosto srovnatelné se špičkou nejen českou, ale i evropskou, zobrazování právě těch nejčastějších nádorových onemocnění. Tedy nejzávažnějších nejen pro jednotlivé nemocné, ale i pro společnost celkově. Jsou jimi nádory ženského prsu, nádory děložního čípku, nádory prostaty.

U všech nádorů vyžitím moderních, ale bohužel velmi nákladných, technologií a léčiv, se postupně, sice pomaleji, než bychom si všichni jistě přáli, ale přesto nepochybně, daří dosahovat zřetelně lepších léčebných výsledků než ještě v nedávné minulosti. To, jak je důležité vědět už skutečně o milimetrových detailech a jaký to může mít radikální vliv na cílenost a výslednou úspěšnost ozařování, by mohli dosvědčit naši kolegové radiační onkologové.

Jak vyšetření magnetickou rezonancí probíhá?

Pokud Vám není při objednávání není řečeno jinak, dostavte se alespoň 20 minut před stanoveným časem vyšetření. Kromě toho, že se v klidu připravíte (například si dojdete na toaletu), budete v soukromí „vyzpovídáni“ našimi zdravotnickými pracovníky (sestra nebo radiologický asistent), kteří Vám vysvětlí, jak bude vyšetření probíhat a ověří, že není žádná zábrana jeho úspěšného uskutečnění.

Vyšetření se děje vleže na pohyblivém vyšetřovacím stole, který je vsouván do tunelu se silným magnetickým polem; je zcela nebolestivé. Během vyšetření bude okolo Vás silný hluk, kterého se nebojte. Pro komunikaci s personálem obsluhujícím přístroj dostanete sluchátka, v nichž uslyšíte pokyny a informace k vyšetření (například, že máte zadržet dech, nebo že proběhne další fáze vyšetření a že máte dvě, tři minuty v klidu ležet). Blízko Vás je mikrofon, takže obsluha stroje uslyší, i když budete chtít něco říci Vy (například, že potřebuje pohnout nohou, protože Vás bolí). Kromě toho budete mít v ruce balónek, jehož zmáčknutím nám můžete dát najevo, že něco naléhavě potřebujete nebo že se necítíte dobře.

Kdo nesmí nebo nemůže být vyšetřován magnetickou rezonancí?

Nesmějí být vyšetřovány osoby mající kardiostimulátor (pacemaker) nebo kardioverter- defibrilátor nebo mají po nich ponechané zavedené elektrody, osoby s dalším elektronickými prostředky (především neurostimulátor, kochleární implantát), osoby s pooperačními cévními svorkami v mozku, pokud neurochirurgem není stanoveno, že užitý materiál je inertní vůči magnetickému poli přístroje magnetické rezonance. Rovněž nesmějí být vyšetřovány osoby s kovovými cizími předměty v oku (špony), není-li zcela bezpečně stanoveno, že nejsou feromagnetické. U těchto osob hrozí závažné poškození zdraví.

Nemůže být vyšetřen pacient s naslouchátky anebo s inzulínovou pumpou (došlo by k jejich zničení).

Kdo může být vyšetřen případně s určitými omezeními?

Jistá omezení jsou u pacientů s kloubními endoprotézami, kovovými dlahami a svorkami, umělými srdečními chlopněmi starších typů.

U silně nedoslýchavých nebo neslyšících pacientů může vyvstat nezbytnost některá vyšetření modifikovat (potřeba na chvíli během určitých vyšetření cíleně zadržet dech).

Vyšetření malých dětí je možné cca od čtyřech let, ale může být velmi omezeno s ohledem na nezbytnou spolupráci a potřebný klid dítěte při vyšetření. Na našem pracovišti neprovádíme vyšetření dětí v narkóze, ani je léky nezklidňujeme, jejich vyšetření je nezbytné provést na k tomu vybavených pracovištích, obvykle nemocničních.

U pacientů majících strach z uzavřeného prostoru je nemožnost vyšetření relativní, někdy se podaří obavy překonat v dalším termínu, či v kombinaci s uklidňujícím psychologickým postupem (například s pacientem je ve vyšetřovně jemu blízká osoba a drží jej při vyšetření za ruku).

Máte-li nejistotu, zda můžete být vyšetřeni magnetickou rezonancí, nebojte se zeptat nebo nás upozornit na problém, který by podle Vás mohl být omezující. Máme bohaté zkušenosti, jak některé z překážek, pro něž mnohá jiná pracoviště odmítají vyšetření uskutečnit, překonat.

Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance je v přízemí polikliniky Vektor v Rokycanově ulici čp. 2798 v Pardubicích (oranžovo-bílá šestipatrová budova).

GPS souřadnice: 50⁰1’49.579”N  15⁰46’28.939”E

Pro lékaře

Žádanka na MR vyšetření ke stažení zde