Magnetická rezonance - objednání

Potřebujete vyšetření na magnetické rezonanci? Nečekejte. Máme nejkratší objednací lhůty, stačí zavolat na 721 198 865 a náš personál s Vámi ochotně sjedná termín.

Najdete nás v areálu Polikliniky Vektor, Rokycanova 2798, 53202 Pardubice.

tel. 721 198 865

rokycanova@multiscan.cz

Ordinační doba

Den Hodiny
- Po-Ne 7:00 – 21:30Umístění pracoviště

Pracoviště magnetické rezonance se nachází v přízemí Polikliniky Vektor, Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice. 

GPS souřadnice: 50⁰1’49.579”N 15⁰46’28.939”E

Objednávání

Vyšetření magnetickou rezonancí jsou prováděna i v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech, u neurgentních vyšetření lze respektovat časové možnosti pacienta. Máme jedny z nejkratších objednacích lhůt nejen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale v celé České republice.

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) provádíme na základě lékařského doporučení.

Lékařské doporučení (žádanku) vystaví odborný, popř. praktický lékař na základě klinického vyšetření.

Na žádost pacienta lze MR vyšetření provést za přímou úhradu bez lékařského doporučení.

Omezení týkající se MR vyšetření

 1. s kardiostimulátory (vyjma MR kompatibilních kardiostimulátorů). Na našem pracovišti pacienty s MR kompatibilním kardiostimulátorem NEVYŠETŘUJEME.

 2. s dalšími elektronickými prostředky (neurostimulátor, kochleární implantát)

 3. s pooperačními cévními svorkami v mozku (pokud neurochirurgem není potvrzeno, že užitý materiál je MR kompatibilní)

 4. s kovovými cizími předměty v oku (špony)

 5. s inzulínovou pumpou

 1. nedoporučujeme vyšetřovat ženy v prvních třech měsících těhotenství

 2.  kojící ženy lze na MR vyšetřit. V případě nutnosti podání kontrastní látky obdrží pacientka podrobné informace od personálu magnetické rezonance

 3.  pacienti s kloubními náhradami, kovovými svorkami v těle, umělými srdečními chlopněmi či šrouby nebo dlahami mohou podstoupit MR vyšetření, pokud jsou uvedené předměty v těle déle než 6 týdnů

 4.  pacienti s klaustrofobií nebo pacienti se silnými bolestmi mohou být vyšetřeni po předchozí premedikaci, kterou si zajistí u svého lékaře

 5.  průměr gantry MR přístroje je 60 cm, resp. 70 cm, max. nosnost stolu 200 kg

Co s sebou?

Příprava k vyšetření

Je vhodné, aby byl zachován dostatečný příjem tekutin, tzn. pacient by neměl přijít na vyšetření dehydratován.

Pro určitá vyšetření (MR břicha, prostaty, MR enterografie) je vyžadována speciální příprava:

 1. MR břicha (jater, slinivky, ledvin)

  V den vyšetření cca 4 hodiny před vyšetřením nejíst, 2 hodiny před vyšetřením nepít.

 2. MR prostaty

  Přibližně po dobu 1 týdne před MR vyšetřením prostaty je nutné dodržovat určitá dietní opatření k zamezení plynatosti tlustého střeva (vyhnout se celozrnným výrobkům, luštěninám apod.). V den vyšetření – cca 2 hodiny před vyšetřením nejíst, dostatečná hydratace.

 3. MR enterografie (vyšetření střev)

Den před vyšetřením: Lehká snídaně a oběd s vyloučením masa (vhodný pouze masový vývar), mléčných výrobků a potravin obsahujících vlákninu (např. zelenina, obiloviny). V době od 12 do 20 hodin vypít 1,5 - 2 litry neperlivé tekutiny.

V den vyšetření: Užít pravidelnou medikaci, jinak nic nejíst, nepít a nekouřit. Dostavit se 1 hodinu před termínem vyšetření na pracoviště magnetické rezonance. Před vyšetřením v průběhu 40 minut pacient vypije cca 1,5 litru tekutiny se Sorbitolem. Z důvodu medikace (Buscopan i.v. - způsobuje poruchy akomodace oka) je po ukončení vyšetření zákaz řízení motorových vozidel, obsluhy strojů a práce ve výškách až do obnovení normálního vidění, tzn. cca za 12 hodin. Nutný doprovod pacienta při cestě domů!

Průběh vyšetření

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na kovové feromagnetické předměty v těle. Z toho důvodu před každým MR vyšetřením musí být vyplněn a podepsán Dotazník k MR vyšetření sloužící k ověření prodělaných operací a výkonů.

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. Pacient leží v úzkém prostoru („tunelu“) po dobu cca 20-50 minut. Hluk doprovázející vyšetření je tlumen použitím sluchátek s hudbou nebo špunty do uší.

Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává mikrofonem pokyny k nádechu či zadržení dechu.

U části MR vyšetření se podává nitrožilně gadoliniová kontrastní látka - buď v rámci zvoleného protokolu (MR břicha, prostaty, MR enterografie, MR prsů) nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu. 

Výsledky vyšetření

Originál lékařského nálezu se vždy odesílá indikujícímu lékaři.

Kopie lékařského nálezu se vydává na základě prokázání totožnosti (OP, cestovní pas, plná moc) bez poplatku.

Kopie obrazové zdravotnické dokumentace na CD/DVD se vydává na žádost lékaře.

Pacient či indikující lékař může požádat o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace do jiného zdravotnického zařízení elektronicky zdarma přes systém ePACS.

Při žádosti zdravotnického zařízení o zaslání obrazové zdravotnické dokumentace elektronicky je nutné zaslat žádost na e-mail rokycanova@multiscan.cz nebo faxem na 464 007 612. 

Přístrojové vybavení

(1) Siemens Magnetom Avanto 1,5 T
(2) Siemens Magnetom Skyra 3 T

Pro lékaře

Žádanka na MR vyšetření ke stažení zde