Důležité informace COVID-19

Velice si vážíme pomoci všech, kteří nás v tomto nelehkém období podporují. Velké díky patří všem pacientům, dobrovolníkům, firmám i ostatním, kteří na nás myslí a pravidelně nás zásobují ochrannými pomůckami, materiálem na roušky či šitými rouškami, jež poslouží našemu personálu a pacientům.

DĚKUJEME!