Důležité informace COVID-19

V případě, že máte příznaky respiračního onemocnění, nevstupujte do nemocnice a řešte situaci bez přímého kontaktu s lékařem.

Obrátit se můžete na:

1. svého ošetřujícího lékaře-specialistu:

    2. svého praktického lékaře

    3. linku 1221 celorepubliková informační linka je zdarma. K dispozici je v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

    4. speciální tel. linku SZÚ 724 810 106 nebo 725 191 367

    5. Krajskou hygienickou stanici Pardubice, odd. protiepidemické 602 730 251

Všechny důležité informace najdete na:

  • webu Státního zdravotního ústavu www.szu.cz
  • jednotlivých hygienických stanicích (v Pardubickém kraji to je www.khspce.cz)
  • stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz