Důležité informace COVID-19

   Unikátní kód k očkování onkologických pacientů

Od 25. března 2021 lze požádat na našem pracovišti o přidělení unikátního kódu pro přednostní očkování proti onemocnění covid-19. Více zde

Povinnost nosit respirátor

S ohledem na zhoršující se stav epidemie COVID-19 a šíření britské mutace koronaviru platí od 25. 2. 2021 povinnost zvýšené ochrany dýchacích cest.

Pro vstup do našeho centra mají všichni povinnost mít nasazen:

  • respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN95). 

U respirátorů přitom nezáleží na tom, zda jsou vyrobeny z nano-materiálu či nikoliv, ale jakou normu výrobek naplňuje. Označení FFP2, KN95 je u respirátorů zárukou až 95% filtrační účinnosti.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete zde. Povinnost nosit respirátory ve zdravotnických zařízeních platí do odvolání.

   Povinnost nosit roušky ve zdravotnických zařízeních platí i nadále

Od 1. července 2020 přichází další vlna rozvolňování protikoronavirových opatření, která se však netýká povinnosti nosit roušky v zdravotnických a sociálních zařízeních. Prosíme proto pacienty, aby si i nadále před vstupem do všech našich ambulancí zakrývali své dýchací cesty.

   Dispenzární ambulance fungují od začátku května v běžném režimu

Na základě příznivé epidemiologické situace jsme od 4. května 2020 přistoupili k postupnému navracení provozu do normálního režimu.

Po dobu rizika šíření infekce COVID-19 byly odloženy kontroly pacientů, kterým byla ukončena léčba a zároveň nevykazovali žádné projevy onkologického onemocnění. Od začátku května naše pracoviště obnovuje provoz v dispenzárních ambulancích, jež jsou určeny právě těmto pacientům.

I nadále u nás platí dodržování hygienických opatření, tj. zákaz vstupu doprovázející osoby, pokud to není nezbytně nutné, nošení roušek, dezinfekce rukou u vstupu do budovy, dodržování dostatečného odstupu.

Obnovení provozu ambulance klinické onkologie v Chrudimi

   Dne 20. dubna 2020 byl znovu obnoven provoz ambulance klinické onkologie v Chrudimi. V případě dotazů a informací mohou pacienti, kteří dojíždějí na onkologii do Chrudimi, volat přímo na tel. číslo do této ambulance: 469 653 336.

Přerušení provozu ambulance klinické onkologie v Chrudimi

   Od 30. března 2020 do odvolání je přerušen provoz ambulance klinické onkologie v Chrudimi. Více informací najdete zde.

Omezení provozu Onkologického centra s platností od 16. března 2020

Opatření se vztahuje na:

  • všechna kontrolní vyšetření u onkologických pacientů, u kterých byla ukončena onkologická léčba a v současné době nemají projevy onkologického onemocnění.

Více informací najdete zde.

Zavedení přísnějších kontrol vstupujících pacientů

Na všech našich odděleních platí od 23. března 2020 následující opatření:

  • dezinfekce rukou při vstupu do budovy či ambulance,
  • přísné dodržování diskrétní zóny,
  • zákaz vstupu doprovázející osoby, pokud to není nezbytně nutné.

Více informací najdete zde.