Důležité informace COVID-19

   Povinnost nosit roušky ve zdravotnických zařízeních platí i nadále

Od 1. července 2020 přichází další vlna rozvolňování protikoronavirových opatření, která se však netýká povinnosti nosit roušky v zdravotnických a sociálních zařízeních. Prosíme proto pacienty, aby si i nadále před vstupem do všech našich ambulancí zakrývali své dýchací cesty.

   Dispenzární ambulance fungují od začátku května v běžném režimu

Na základě příznivé epidemiologické situace jsme od 4. května 2020 přistoupili k postupnému navracení provozu do normálního režimu.

Po dobu rizika šíření infekce COVID-19 byly odloženy kontroly pacientů, kterým byla ukončena léčba a zároveň nevykazovali žádné projevy onkologického onemocnění. Od začátku května naše pracoviště obnovuje provoz v dispenzárních ambulancích, jež jsou určeny právě těmto pacientům.

I nadále u nás platí dodržování hygienických opatření, tj. zákaz vstupu doprovázející osoby, pokud to není nezbytně nutné, nošení roušek, dezinfekce rukou u vstupu do budovy, dodržování dostatečného odstupu.

Obnovení provozu ambulance klinické onkologie v Chrudimi

   Dne 20. dubna 2020 byl znovu obnoven provoz ambulance klinické onkologie v Chrudimi. V případě dotazů a informací mohou pacienti, kteří dojíždějí na onkologii do Chrudimi, volat přímo na tel. číslo do této ambulance: 469 653 336. 

Přerušení provozu ambulance klinické onkologie v Chrudimi

   Od 30. března 2020 do odvolání je přerušen provoz ambulance klinické onkologie v Chrudimi. Více informací najdete zde.

Omezení provozu Onkologického centra s platností od 16. března 2020

Opatření se vztahuje na:

  • všechna kontrolní vyšetření u onkologických pacientů, u kterých byla ukončena onkologická léčba a v současné době nemají projevy onkologického onemocnění.

Více informací najdete zde.

Zavedení přísnějších kontrol vstupujících pacientů

Na všech našich odděleních platí od 23. března 2020 následující opatření:

  • dezinfekce rukou při vstupu do budovy či ambulance,
  • přísné dodržování diskrétní zóny,
  • zákaz vstupu doprovázející osoby, pokud to není nezbytně nutné.

Více informací najdete zde.

 Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici