Důležité informace COVID-19

Přerušení provozu ambulance klinické onkologie v Chrudimi

   Od 30. března 2020 do odvolání je přerušen provoz ambulance klinické onkologie v Chrudimi. Více informací najdete zde.

Omezení provozu Onkologického centra s platností od 16. března 2020

Opatření se vztahuje na:

  • všechna kontrolní vyšetření u onkologických pacientů, u kterých byla ukončena onkologická léčba a v současné době nemají projevy onkologického onemocnění.

Více informací najdete zde.

Zavedení přísnějších kontrol vstupujících pacientů

Na všech našich odděleních platí od 23. března 2020 následující opatření:

  • dezinfekce rukou při vstupu do budovy či ambulance,
  • přísné dodržování diskrétní zóny,
  • zákaz vstupu doprovázející osoby, pokud to není nezbytně nutné.

Více informací najdete zde.